Algemeen

Landelijk fonds
Het landelijk fonds is er voor projecten die in drie of meer provincies plaatsvinden of een landelijke impact hebben. Ook behandelt het landelijk fonds de aanvragen voor een studiebeurs, verzoeken van individuele aanvragers en restauratieprojecten. Voor informatie hierover kunt u op werkdagen van 09.30-12.00 uur bellen naar het algemene telefoonnummer van het Cultuurfonds in Amsterdam. Raadpleeg wel eerst de Richtlijnenwijzer om te testen of uw aanvraag voldoet aan onze richtlijnen.

Provinciale afdelingen
Voor vragen over projecten van plaatselijk, regionaal of provinciaal belang neemt u contact op met de afdeling in de betreffende provincie. Klik hiervoor op de locatie van de afdeling op de kaart.

Donateurs
Donateurs kunnen met vragen of opmerkingen contact opnemen met het landelijk fonds. Ook voor het doorgeven van een adreswijziging of het opzeggen van een donateurschap kunt u hier terecht.

Giften, schenkingen & nalatenschappen
Voor vragen over alle vormen van schenken of nalaten aan het Cultuurfonds, kunt u contact opnemen met een van onze mecenaatsadviseurs.  U kunt ook een brochure aanvragen.

Pers 
Voor persvragen kunt u contact opnemen met onze communicatieadviseurs Yvette Hoogerwerf of Erica Bronkhorst via pers@cultuurfonds.nl

Routebeschrijving

Plattegrond

Ontvang het laatste nieuws