Organisatie

Organisatie van het Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam en steunt activiteiten met een landelijke oriëntatie. Verder coördineert het landelijk bureau de fondsenwerving, communicatie, financiën en informatievoorziening & automatisering. Bij het landelijk bureau werken 35 medewerkers.

Afdelingen
Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang.

Bestuurlijke organisatie
Het Cultuurfonds heeft verschillende landelijke organen die zorgen voor toezicht, bestuur en uitvoering binnen de gehele organisatie. Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Naast eigen medewerkers maakt het fonds dankbaar gebruik van de inzet van externe adviseurs die zitting hebben in adviescommissies. De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van het fonds en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Verder kent het Cultuurfonds een Stichtingsraad, die bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en het bestuur. Het statutaire bestuur ligt bij de directeur, die op bestuurlijk niveau wordt bijgestaan door het College van Gedelegeerden, samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.

Organigram van de organisatie

organigram

Samenstelling van de Stichtingsraad:
Raad van Toezicht
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter)
Mr. I.H.J.M. van Waesberghe (vice-voorzitter)
Drs. C.F.H.H. Vogelzang
Mw. dr. S.J.C. Hemels
Mr. M.J.E.M. Jager, lid vanuit de provinciale afdelingen
Mw. W.J. Maas
Mw. S.J.F.M. Swinkels-van Thiel, lid vanuit de provinciale afdelingen
Drs. A.A. Fock, adviseur namens European Cultural Foundation (ECF)
mw. drs. J. A. Timmer, lid vanuit de provinciale afdelingen

College van Gedelegeerden
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter)
Mr. I.H.J.M. van Waesberghe (vice-voorzitter)
Drs. C.F.H.H. Vogelzang

College van Adviseurs
Mw. prof. dr. J.M. Cramer
Prof. dr. J.M. Koppenol
Mw. drs. L. Pelsers
H. van der Meulen
Prof. dr. P. Schnabel
Mw. drs. S. van Dockum
J.W.A. van Veen

Directeur-bestuurder
Mw. dr. A. Esmeijer

Lees hier meer over de bestuurlijke organisatie.

Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Beeldende kunst

Rijksmuseum

Inrichting van het nieuwe auditorium Bekijk project
Kunst en Cultuureducatie

Stichting Behoud Molen De David

Restauratie van de Molen de David Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Bekijk project
Monumentenzorg

Restauratie wapenschilderijen

Brabantse wapenschilderijen uit het begin van de 19de eeuw in het gerenoveerde Noord Brabants Museum Bekijk project
Geschiedenis & letteren

DOMunder

Cultuurhistorisch centrum onder Domplein in Utrecht Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws