Zilveren Anjer voor Han Nefkens

Zilveren Anjer voor mecenas Han Nefkens

Amsterdam, 12 mei 2011. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een Zilveren Anjer toegekend aan mecenas Han Nefkens (Rotterdam, 1954). Nefkens speelt als initiator van kunstprojecten en kunstverzamelaar een wezenlijke rol bij het realiseren van de ambities van culturele instellingen. Met de toekenning van de Zilveren Anjer eert het fonds de inzet van Nefkens en benadrukt het de relevantie van het mecenaat voor de kunst- en cultuursector.

Vanwege de forse bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur staat het mecenaat, het belangeloos schenken aan kunst en cultuur, volop in de belangstelling. Het mecenaat draagt bij aan een financiele basis, die culturele instellingen en beoefenaars van kunsten de kans geeft ondernemende initiatieven te ontplooien. Het Cultuurfonds is al 70 jaar partner in particulier mecenaat voor particulieren, bedrijven en stichtingen. Vanuit deze positie en als katalysator van cultuur, hecht het Cultuurfonds er waarde aan om mecenassen explicieter te eren vanwege hun verdiensten. De Zilveren Anjer voor Han Nefkens komt uit die gedachte voort.

Han Nefkens
In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Zijn kunstwerken, die hij vaak samen met musea aanschaft, maken ook deel uit van museumcollecties. Verder is hij ook actief als initiator van internationale beeldende kunst en modeprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen. Een van de musea waarvoor Nefkens de afgelopen tien jaar veel heeft betekend als mecenas, is Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Vanaf 25 juni wijdt het museum een tentoonstelling aan Han Nefkens.

De Zilveren Anjer
De Zilveren Anjer is een onderscheidingsteken voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland of de Nederlandse Antillen en Aruba. Hare Majesteit de Koningin reikt jaarlijks de Zilveren Anjers uit.
In 2011 ontvangen drie laureaten deze onderscheiding. De uitreiking van de Zilveren Anjers vindt plaats op donderdag 23 juni.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland met financiele bijdragen, prijzen en beurzen. Jaarlijks worden ruim 3.500 projecten ondersteund op het terrein van Theater & muziek, Beeldende kunst, Geschiedenis & letteren, Monumentenzorg en Natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is daarvoor afhankelijk van fondsenwerving en ondersteuning vanuit het private kapitaal. Om dit mogelijk te maken is het Cultuurfonds actief als intermediair voor het mecenaat en als partner voor particulieren, stichtingen en bedrijven die cultuur een warm hart toedragen.

Noot voor de redactie
Voor interviewverzoeken en overige informatie kunt u contact opnemen met: Liesbeth Blijenberg, pers@cultuurfonds.nl, (020) 520 6130. Begin juni verstuurt het Cultuurfonds samen met de Rijksvoorlichtingsdienst een persbericht met details over alle laureaten en de uitreiking.


 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Natuur

Help de padden uit de put

de Kikkertrap - Stichting Ravon Bekijk project
Podiumkunsten

The Timbertown Follies

Stichting Peerd en Stranger Things Have Happened brengen samen de voorstelling The Timbertown Follies. Bekijk project
Kunst en Cultuureducatie

Stichting Behoud Molen De David

Restauratie van de Molen de David Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Bekijk project
Muziek

Masterclass Italiaanse Barokzang van de Markiezin van Drenthe

Stichting vrienden van de Markiezin van Drenthe organiseren een Masterclass door Jill Feldman in Havelte van 4 t/m 6 april 2014 Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws