Aanvragen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening. Om de beoordelingsprocedure te optimaliseren is een uniform digitaal aanvraagformulier ontwikkeld.  Dit aanvraagformulier is voor alle aanvragers van alle provinciale afdelingen en het landelijk bureau hetzelfde. Raadpleeg eerst de richtlijnenwijzer en de Richtlijnen en bepalingen Overijssel voordat u het aanvraagformulier invult:

Aanvraagformulier Overijssel

Inzendtermijnen
Vergaderdata 2014        Uiterste inleverdatum
3 maart                            15 januari
16 juni                              1 mei
22 september                 1 augustus
15 december                   1 november

Aanvragen voor activiteiten die op de genoemde vergaderdata reeds hebben plaatsgevonden worden niet behandeld. Let daarom goed op onze inzendtermijnen en vergaderdata. Op de uiterste inleverdatum dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Wij ontvangen graag voor zover mogelijk alle bijlagen die in het aanvraagformulier genoemd worden. Mocht u twijfelen of een bijlage ook voor uw stichting of vereniging van toepassing is dan kunt u contact met ons opnemen. Aanvragen waarbij op de vergaderdatum nog stukken ontbreken worden niet behandeld.

Huur licht, geluid en podiumdelen

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd. In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen. Nadere informatie omtrent deze poolinstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Licht, Geluid, Podiumdelenadvies.

Voor meer informatie en adressen downloadt u de folder:
Folder Huur licht, geluid en podiumdelen

Download hier het aanvraagformulier voor de Waardebonnenactie 2014

Download hier het aanvraagformulier voor de Workshops 2014

Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Educatie

Stichting Muzieknetwerk Salland

Instrumenten in het kader van educatieproject Muzieknetwerk Bekijk project
Beeldende kunst

Nationaal Glasmuseum

Tentoonstelling 'Een zee van glas' Bekijk project
Podiumkunsten

Festival Sunsation 2014

Stichting Zonnewende Flevoland Bekijk project
Theater

De Odyssee

Dansvoorstelling met live muziek Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws