Projecten

Thema's

De activiteiten van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn divers. Daarbij hanteren wij een helder bestedingsbeleid. Voor de besteding van het beschikbare budget gebruiken we uiteraard richtlijnen. De keuzes om projecten wel of niet te steunen baseren we hierop en maken we in overleg met deskundigen uit het veld. Zo weten we goed waar we als Cultuurfonds het verschil kunnen maken en waar het geld het beste op zijn plek terecht komt.

De bestedingen van het Cultuurfonds zijn op te delen in verschillende thema’s, waar wij veel belang aan hechten:

» Bijdragen aan uitzonderlijk cultureel aanbod met (inter)nationale allure
» Mogelijk maken van het uitvoeren van bijzondere, onrendabele activiteiten
» Toptalent gelegenheid geven om excellente prestaties te leveren en daarvoor bekronen
» Jongeren en andere doelgroepen laten kennismaken met cultuur en natuur én daar actief bij betrekken

Bijdragen aan uitzonderlijk cultureel aanbod met (inter)nationale allure
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan grote voorbeeldstellende landelijke projecten, die gericht zijn op een breed publiek. Mede dankzij onze bijdragen worden dit soort bijzondere activiteiten mogelijk gemaakt en komt een groot publiek in aanraking met het werk van het Cultuurfonds. Dit laatste is ook van belang in verband met onze fondsenwervende activiteiten richting potentiële mecenassen.

Door bijvoorbeeld internationaal bruikleenverkeer of bijzondere locaties zijn grote projecten vaak zeer kostbaar. Voor deze aantoonbaar uitzonderlijke kosten stelt het Cultuurfonds regelmatig substantiële bijdragen beschikbaar. Ook heeft het Cultuurfonds met het oog hierop samen met de VandenEnde Foundation, de BankGiroLoterij en het VSBFonds het Blockbusterfonds in het leven geroepen.

Mogelijk maken van het uitvoeren van bijzondere, onrendabele activiteiten
Op de terreinen cultuur, natuur en wetenschap zijn er verschillende onderwerpen die grote toegevoegde waarde hebben, maar die zonder extra steun ondergeschoven blijven. Het kan hier bijvoorbeeld om cultureel erfgoed gaan dat verloren dreigt te gaan. Een ander voorbeeld zijn projecten op het gebied van poëzie. Deze projecten zijn vaak financieel kwetsbaar, omdat het aanbod vaak gericht is op kleine en specifieke doelgroepen.

Het Cultuurfonds ontplooit ook regelmatig eigen initiatieven om bijzondere, onrendabele activiteiten mogelijk te maken. Een voorbeeld is het genre van de biografie, een belangrijk maar zeer tijdrovend middel in de geschiedschrijving. Het fonds heeft meerdere biografieënreeksen geïnitieerd en ondersteund, bijvoorbeeld de Sleutelfigurenreeks en de Koningsbiografieën.

Toptalent gelegenheid geven om excellente prestaties te leveren en daarvoor bekronen
Jonge talentvolle kunstenaars, muzikanten, theatermakers, wetenschappers en ander toptalent geeft het Cultuurfonds de kans om zich verder te ontwikkelen door het verstrekken van beurzen. Behalve door beurzen ondersteunt het Cultuurfonds ook ontwikkeling van talenten door financiering van projecten voor jonge musici en beeldend kunstenaars.

Het Cultuurfonds erkent en beloont bewezen talent met verschillende prijzen. Behalve dat de laureaat met de prijs wordt beloond, geldt de toekenning ook als inspiratie voor anderen in het werkveld en biedt het de mogelijkheid om het Cultuurfonds te profileren. Naast prijzen kent het Cultuurfonds ook stipendia toe, ter beloning en aanmoediging van talent dat relatief nog niet lang bezig is, maar al wel bewezen verdiensten op zijn naam heeft staan.  

Jongeren en andere doelgroepen laten kennismaken met cultuur en natuur én daar actief bij betrekken
Het Prins Bernhard Cultuurfonds wil zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met cultuur en natuur in Nederland. Een breed bereik is de opzet, waarbij bovendien gekeken wordt naar groepen die onderbelicht dreigen te raken. Inzet van nieuwe technieken en nieuwe media krijgen daarbij aandacht. Een voorbeeld is kunsteducatie in het VMBO. Samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het Cultuurfonds een vierjarige regeling ontwikkeld om cultuureducatieve projecten gericht op VMBO-scholieren te bevorderen.

Naast educatie vindt het Cultuurfonds participatie heel belangrijk. Actieve inzet van brede groepen wordt ondersteund. Hierbij gaat het vaak om ondersteuning van activiteiten op lokaal en regionaal niveau. De twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds spelen hierin een cruciale rol. Zij ondersteunen vele projecten op het gebied van amateurbeoefening, vaak voor relatief lage bedragen, en zijn daarmee van grote waarde voor behoud en ontwikkeling van amateurkunst.

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten
Van Cobra naar New Babylon

Constant. Ruimte + Kleur

Herontdek de beeldend kunstenaar en visionair Constant met de nieuwe tentoonstelling in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Bekijk project
Theaterzaal in Rotterdam

Kantine Wallhala

Theater Walhalla is ontstaan als burgerinitiatief: een nieuwe, kleine theaterzaal in voormalige dansclub Dancing Walhalla. Het theater breidt zich uit met een Bekijk project
DNA: essentie onderzocht

20e Delft Chamber Music Festival

Van donderdag 28 juli t/m zondag 7 augustus viert Delft het 20ste Delft Chamber Music Festival. Rondom het thema DNA: essentie onderzocht gaat het festival op Bekijk project
Kunst in en rond Paleis Soestdijk

Bal!

Het is Bal! op Paleis Soestdijk. 40 grootse kunstinstallaties in en rond het paleis, van 25 juni t/m 25 september 2016. Met bijdragen van een bonte stoet Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws