Werkterreinen

Natuur

Voor het Cultuurfonds zijn cultuur en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden; evenals cultuur draagt natuur fundamenteel bij aan de schoonheid van Nederland en de levenskwaliteit daarbinnen. Natuur is een wezenlijk onderdeel van cultuur.

Een overkoepelend thema binnen natuur is duurzaamheid, wat het Cultuurfonds meeweegt in het besluit om projecten te ondersteunen. Daarnaast heeft het Cultuurfonds gekozen voor drie hoofdthema’s waarlangs projecten worden beoordeeld:

  • biodiversiteit: een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten en dieren  
  • landschap: natuur als onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap 
  • educatie: betrokkenheid, beleving en kennisuitwisseling 


Voorbeelden van soorten projecten die we ondersteunen

  • (natuur)publicaties die een belangwekkend thema op een brede manier aan de orde stellen en daarmee een aanvulling vormen op het bestaande aanbod;
  • bijzondere educatieprojecten die gericht zijn op bewustwording van het belang van natuur en landschap;
  • (digitale) projecten die gericht zijn op het behoud en de ontsluiting van essentiële documentatie;
  • herstel en (natuur)ontwikkeling van specifieke (cultuur)landschappen en onderdelen daarvan, waaronder landgoederen en buitenplaatsen;
  • toepasbaar beheersondersteunend onderzoek op het terrein van natuurbehoud, zeker indien hierbij amateurs worden betrokken.

Het Cultuurfonds heeft nadrukkelijk oog voor kleinschalige projecten waar veel vrijwilligers aan meewerken. Ook zijn regionale activiteiten en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking belangrijk bij toekennen van ondersteuning aan natuurprojecten. 

Een eigen initiatief binnen het werkterrein natuur is de ondersteuning van een bijzondere leerstoel natuurbeheer aan een hogeschool. Lees hier meer over dit initiatief.

Kijk hier voor meer voorbeelden van projecten op het gebied van natuur die het Cultuurfonds gesteund heeft.

Doneren aan natuur
Donateurs van het Cultuurfonds kunnen hun jaarlijkse donatie specifiek bestemmen voor natuur. Er zijn vele mogelijkheden voor het instellen van een CultuurFonds op Naam met een doelstelling binnen natuur. Kijk hier voor meer informatie over CultuurFondsen op Naam.

 

Delen:
Projecten

Laat je inspireren

Bekijk alle projecten

Brieven uit de oorlog

In ‘brieven uit de oorlog’ maken we kennis met bekende en minder bekende kinderen die zich staande hielden door te schrijven. Een voorstelling vol hoop, Bekijk project

Hanzedagen

De 37e Internationale Hanzedagen in Kampen, van 15 t/m 18 juni 2017. Bekijk project
Madama Butterfly ontpopt zich tot schoolmusical

Vlinder leert kinderen opera

In de Overijsselse schoolklassen ontpopt de opera Madama Butterfly zich tot Vlinder... Bekijk project
Drie concerten op loopafstand

Wandelconcert

Ga op 4 september op wandelroute langs drie concertlocaties in Joods Amsterdam, met drie gerenommeerde ensembles. Museum Geelvinck organiseert het eerste Bekijk project

Ontvang het laatste nieuws