Nalaten

Als u cultuur, natuur en wetenschap liefheeft, kunt u er ook bij testament aan bijdragen met een nalatenschap: een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in uw leven van grote waarde is.


Het Cultuurfonds neemt deel aan de campagne toegift.nleen initiatief van samenwerkende goede doelen.

Legaat of erfstelling

U kunt het Cultuurfonds begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd een erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kunt u één of meerdere legaten opnemen waarbij u vastlegt dat u een geldbedrag of (on)roerend goed nalaat aan iemand of aan een instelling. Bij een erfstelling wordt uw nalatenschap, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.

Als u het Cultuurfonds benoemt tot erfgenaam of legataris kunt u in uw testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Bestemmingen

Als bestemming voor de opbrengsten van uw nalatenschap kunt u in uw testament een keuze maken uit de volgende mogelijkheden: 

  • De organisatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Een specifiek werkterrein van het Cultuurfonds
  • De cultuur of natuur in een bepaalde omgeving of regio 
  • Een bestaand CultuurFonds op Naam 
  • Uw eigen CultuurFonds op Naam 
  • Ander maatwerk 

Graag gaan wij met u in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij uw wens.

Marceline Loudon
Voor vragen, neem contact op met:
Marceline Loudon
Adviseur Nalaten
020 520 6145
M.Loudon@cultuurfonds.nl

Geen schenk- en erfbelasting

Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de door u gewenste bestemming. 

Cultuurfonds al in uw testament?

Heeft u het Cultuurfonds al in uw testament opgenomen? Wij horen het graag. Dan kunnen we u namelijk op de hoogte houden van onze activiteiten en uitnodigen voor uitreikingen en evenementen. 

Het verhaal van Charlotte Köhler

Actrice en voordrachtskunstenaar Charlotte Köhler is iemand die na haar overlijden een cultureel verschil is blijven maken, omdat ze haar erfenis heeft ingezet om jaarlijks jong talent te stimuleren.