Aanvragen Limburg

Voor wie?

Voor projecten in Limburg kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Daarnaast gelden deze aanvullende richtlijnen.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2023Uiterste inleverdata
31 maart17 februari
7 juli26 mei
6 oktober25 augustus
8 december27 oktober

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek