Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel

Vanaf 1 januari 2021 wordt met medewerking van de provincie Overijssel (vanuit het Fonds Kleine Culturele Initiatieven I) een corona-investeringsregeling opengesteld. Via deze regeling is het mogelijk tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

De regeling is bedoeld voor stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in de provincie Overijssel. Een aanvraag indienen kan via de reguliere procedure van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Inhoud regeling

De culturele sector is hard getroffen door de coronacrisis. Nu koren, muziekverenigingen, podia, musea en theaters voorlopig moeten blijven inspelen op de anderhalvemetersamenleving, willen de provincie Overijssel en het Cultuurfonds Overijssel een helpende hand bieden. Daarom opent vanaf 1 januari 2021 de corona-investeringsregeling. Aanvragers kunnen voor deze regeling via de reguliere procedure van het Cultuurfonds Overijssel een verzoek indienen.

Via deze regeling is het mogelijk 500 euro tot 2.500 euro aan te vragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd (volgens inschrijving bij de Kamer van Koophandel), die voldoen aan de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel én die geconfronteerd worden met coronakosten, kunnen een aanvraag indienen. Deze regeling is dus niet voor individuele makers bedoeld.

Waarvoor kan ik aanvragen?

Een bijdrage is mogelijk voor investeringskosten van bijvoorbeeld podia, musea en verenigingen.

Denk aan investeringen voor de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of daaraan gerelateerde kosten.

Voorbeelden: de aanschaf van audiovisuele middelen of technische middelen om bijvoorbeeld de cultuurbeleving op afstand te vergroten of de aanschaf van applicaties om bijvoorbeeld het managen van bezoekersaantallen te kunnen regelen. Ook de aanschaf van specifieke schermen om de zangbeoefening op korte termijn mogelijk te maken en de extra kosten voor huur van een grotere repetitieruimte, vallen onder deze regeling. Uit een kort plan moet blijken hoe deze kosten bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van de aanvragende organisatie.

Worden alle aanvragen voor apparatuur/materialen gehonoreerd?

Niet alle aanvragen worden gehonoreerd. Criteria die bij de beoordeling worden gehanteerd zijn o.a.:

- hoe duurzaam is de aanschaf: hoe lang wordt er gebruik van gemaakt en is er sprake van goed beheer
- draagt de aanschaf van bij aan iets groters
- kan het grotere publiek meegenieten van de aanschaf
- hoe verhoudt zich de aanschaf in geld tot het totale budget (of begroting) van de aanvrager

Indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd, kunt u wellicht gebruik maken van de mogelijkheden die het pooldepot van Stichting dEVENTer biedt. Zie hiervoor https://www.cultuurfonds.nl/huur-licht-geluid-en-podiumdelen

Dit depot, dat apparatuur en theatertechnische materialen verhuurt, hebben wij inmiddels ook voorzien van een aantal live-streamsets, waar u – tegen een geringe vergoeding - gebruik van kunt maken. Ook leveren zij daarbij de nodige kennis voor het gebruik van de apparatuur.

Ik heb een maand geleden een aanschaf gedaan die in deze regeling past. Kan ik met terugwerkende kracht een bijdrage aanvragen? 

Een aanvraag achteraf indienen is helaas niet mogelijk; pas als de aanvraag wordt gehonoreerd mag de investering plaatsvinden.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Aanvragen voor deze regeling kunnen doorlopend worden ingediend Aanvragen gaat via de reguliere aanvraagprocedure van het Cultuurfonds Overijssel. Zie aanvragen Overijssel.

Niet alle velden hoeven te worden ingevuld en niet alle gevraagde bijlagen zijn vereist. Kijk hieronder bij de vragen “Welke informatie moet ik aanleveren” en “Welke bijlagen moet ik toevoegen” voor meer informatie.

Geldt een volgorde van binnenkomst? Moet ik er als eerste bij willen zijn? 

De regeling staat open tot het moment dat het beschikbare budget is uitgeput.

Kan ik nog steeds een reguliere aanvraag indienen?

Ja, dat kan. De investeringsregeling is een tijdelijke regeling in aanvulling op de reguliere aanvraagmogelijkheden. Kijk hier voor informatie over de richtlijnen, vergadermomenten en deadlines.

Hoeveel geld kan ik aanvragen bij de investeringsregeling?

De gevraagde bijdrage is minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro per aanvraag. Een eigen bijdrage in de investering is niet nodig.

Binnen deze investeringsregeling kan een stichting of vereniging maximaal éénmaal aanvragen.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Om de aanvraag te kunnen beoordelen is het volgende van belang: begin de titel van het project (de omschrijving van de aanvraag) met het woord ‘Corona’, zodat snel duidelijk is dat u voor de tijdelijke regeling aanvraagt.

Daarnaast is van belang:

  • Een motivatie voor de beoogde investering
  • De totale kosten van de investering
  • Het bedrag dat wordt aangevraagd
  • De beoogde aanschafdatum
  • In welke plaats/gemeente de investering toegepast gaat worden.

Als u tijdens de aanvraagprocedure vragen tegenkomt die niet van toepassing zijn op uw situatie, kunt u deze velden leeg laten of beantwoorden met ‘niet van toepassing’ om verder te kunnen gaan.

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

Dit zijn de bijlagen die als pdf-bestand geüpload moeten worden. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld:

  • Motivatie voor de investering, max. 1 pagina, zoveel mogelijk bondig, helder en concreet;
  • Begroting en dekkingsplan;
  • Offerte(s) van de beoogde investering;
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Kopie van de statuten van de aanvragende organisatie.

Wanneer krijg ik uitsluitsel?

Wij streven ernaar de aanvragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken af te handelen. Aanvragers krijgen per e-mail bericht over hun aanvraag.

Hoe is de betaling geregeld?

Betaling vindt plaats na het indienen van een verantwoording. Dit kan uitsluitend per e-mail naar overijssel@cultuurfonds.nl .

Deze e-mail dient u direct ook in CC te sturen aan een mede-tekenbevoegd persoon.

Met deze e-mail dient u mee te sturen:

1. Het volledig ingevulde formulier ‘Betaalverzoek’ getekend door twee daartoe bevoegde bestuursleden of directeur/bestuurder (bij rechtspersonen met Raad van Toezicht). Dit formulier vindt u op onze website: www.cultuurfonds.nl/overijssel

2. Scans van (een) factuur/facturen en een bewijs van betaling.