Aanvullende richtlijnen Matthias Soiron Fonds

Matthias Soiron Fonds voor monumentale interieurs

Het Fonds is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en opgericht om de aandacht voor waardevolle interieurs te stimuleren. Door concreet projecten te stimuleren moet achteruitgang van waardevolle interieurs voorkomen worden en herstel bevorderd.

Bijdragen uit het Fonds worden gebruikt voor:

  • restauratie van cultuurhistorisch waardevolle interieurs of objecten die duurzaam bij het van rijkswege of gemeentelijk erkende monument gelegen in de provincie Limburg horen;
  • restauratie van nagelvaste objecten zoals schouwen, lambriseringen, historisch parket en dergelijke;
  • restauratie van bij het interieur horende objecten als schilderijen en meubilair als er een duidelijk historische relatie is met het rijks- of gemeentelijk monument en deze onderdeel zijn van een vastgelegde collectie;
  • plafond- en muurschilderingen of decoratief schilderwerk zoals verguldwerk, imitaties of andere bijzondere technieken.

Om voor een bijdrage uit het Fonds in aanmerking te komen is vereist dat de gerestaureerde objecten niet meer vervreemd mogen worden uit het historisch ensemble.

Het restauratieplan dient vaktechnisch voldoende inhoudelijk onderbouwd te zijn.

De aanvrager dient lid te zijn van de Monumentenwacht.

Alleen stichtingen en verenigingen (geen particulieren) die behoud en beheer als doelstelling hebben, kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen.

Het fonds is niet beschikbaar voor: 

  • onderhoudsschilderwerk van houtwerk en muren;
  • kerken en kerkinterieurs en interieurs van gebouwen van overheden. Deze worden uitgesloten van de regeling.

Aanvrager kan niet bij de Provincie Limburg en het Matthias Soiron Fonds een aanvraag indienen voor dezelfde werkzaamheden.

Inzendtermijnen Matthias Soiron Fonds:

Stuur de aanvraag ruim op tijd in voordat het project van start gaat.

Vergaderdata 2022
Uiterste inleverdata 2022
18 maart                        
21 januari
17 juni22 april
7 oktober  
12 augustus
9 december          
14 oktober