Aanvullende richtlijnen voor aanvragen bij Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland werkt met richtbedragen die, afhankelijk van het belang van een project, naar boven of beneden kunnen afwijken.

De richtbedragen zijn:

 • Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media: € 5.000.
 • Tentoonstellingen: € 5.000 - € 10.000.
 • (Amateur)theaterproducties: € 5.000 - € 10.000.
 • Jubileum- en lustrumconcerten: maximaal € 2.000. Een jubileum is vijf jaar of een veelvoud daarvan. Het moet gaan om een bijzondere uitvoering. Festiviteiten anders dan concerten worden niet ondersteund. Bijzonder concert: maximaal € 2.000.
 • Festivals en concoursen met een cultureel programma: grote festivals maximaal € 7.500, kleine festivals maximaal € 2.500. Er kan voor maximaal drie edities een aanvraag worden gedaan, daarna komen alleen nog nieuwe of bijzondere programmaonderdelen in aanmerking voor steun.
 • Projecten natuur: 
  • maximaal 25% tot een bedrag van € 10.000 voor materialen, plantgoed en informatie/educatie.
  • maximaal 50% tot een bedrag van € 5.000 voor gereedschappen, veiligheidsmiddelen en werkkleding.
 • Aanschaf instrumenten: maximaal 25% tot een bedrag van € 6.500 voor orkesten en muziekscholen en € 2.500 voor koren.
 • Aanschaf kleding: maximaal 20% tot een bedrag van € 5.500 voor orkesten en € 2.500 voor koren.
 • Aanschaf geluidsapparatuur: maximaal 50% tot een bedrag van € 5.700 voor orkesten en koren en € 6.500 voor pop(oefen)centra.
 • Aanschaf (licht- en geluid-) apparatuur / podiumattributen: maximaal 50% tot een bedrag van
 • € 10.000 voor theatergezelschappen en € 20.000 voor podia / musea.