Q&A fase voorbereiding succesvolle campagne

Wanneer vindt de landelijke mobiele actie plaats?

Dit jaar vindt de mobiele actie van het Cultuurfonds plaats van 28 mei tot en met 5 juni 2021.

Wanneer start de mediacampagne?

De mediacampagne voor radio en tv start dinsdag 25 mei as. Met radiospots en socialsTevens hebben wij tv en print (dag- plus regionale bladen) ingekocht.

Is de actie weer alleen mogelijk met Whatsapp? 

Sms en whatsapp staan centraal in de actie maar als organisatie en collectant kunt u óók e-mail of Facebook gebruiken. Plus u ontvangt een persoonlijke QR-code, die u in al uw on- en offline communicatiemiddelen, zoals een flyer, kunt meenemen. Dat biedt veel extra mogelijkheden.

Wanneer ontvang ik mijn eerste bericht/SMS?

Vrijdag 21 mei as ontvangt u uw eerste bericht inzake de mobiele collecte.

Uw persoonlijke idealQRcode voor uw organisatie 

Collecteren gaat dit jaar opnieuw helemaal digitaal. U en uw collectanten versturen appjes of plaatsen een bericht op social media of uw website. In die berichten zit een link met een idealQRcode die uniek is voor uw organisatie. Zo weten wij precies welke donaties voor welke deelnemende organisatie bestemd zijn.  

Op verzoek van organisaties, is de idealQRcode vanaf nu beschikbaar in de database. 

Let op: u kunt uw code nu downloaden, maar deze is pas op 28 mei aan uw organisatie gekoppeld. Giften die eerder binnenkomen, vervallen aan het Cultuurfonds. Houd hier rekening mee! 

Wat kunt u met deze idealQRcode? 

Als u dit wilt (het is zeker niet verplicht!), kunt u eigen folders of posters maken en deze idealQRcode daarop afbeelden. Deze kunt u verspreiden, bijvoorbeeld bij de lokale supermarkt of door de brievenbus in uw regio. De giften die zo binnenkomen, worden gekoppeld aan uw opbrengst.  

Let op: u kunt uw code nu downloaden, maar deze is pas op 28 mei aan uw organisatie gekoppeld. Giften die eerder binnenkomen, vervallen aan het Cultuurfonds. Houd hier rekening mee! 

Waar kan ik mijn persoonlijke idealQRcode vinden?  

In de database kunt u, na inloggen met uw eigen inlog gegevens, uw persoonlijke idealQRcode downloaden, zowel als link (straks handig voor social media) en als plaatje.  

Wanneer kan ik geld ontvangen met mijn QRcode? 

Pas vanaf 28 mei, de start van de officiële collecte, wordt deze code actief aan uw organisatie gekoppeld. Als u deze QRcode eerder rondstuurt, komen de giften die hierop binnenkomen, te vervallen aan het Cultuurfonds. Houd hier rekening mee! 

Hoe veilig is het doneren via QRcodes?  

Dit is uiteraard veilig. Om er zeker van te zijn, dat het Cultuurfonds de afzender is, kunt u de volgende zaken checken:  

 • Wij versturen u geen persoonlijke brief, daar de collecte/actie enkel mobiel is. Mocht u een brief ontvangen dan is dit fishing. Ga hier niet op in.  
 • Naam ontvanger is altijd: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds met altijd het rekeningnummer: NL54 DEUT 0265 2518 34 

Heeft u tips en ideeën om onze campagne succesvol te laten verlopen? 

Jazeker! We hebben de informatie, die handig is voor een succesvolle collecte, samengebracht in een leuke en aantrekkelijke animatie. Dit filmpje geeft ook tips over de idealQRcode. Voor meer tips en ideeën wijzen wij u door naar de actiepagina.

Heeft u ook tips om (nieuwe) collectanten/vrijwilligers te werven?  

Jazeker! Voor meer tips en ideeën wijzen wij u door naar deze pagina met tips.

Kan ik mijn gegevens nog aanpassen? 

Nee, dit is helaas niet meer mogelijk.  

Hoe werkt de actie verder? 

De daadwerkelijke collecte loopt van 28 mei tot en met 5 juni. In onderstaande tekening ziet u een grafische weergave van onze actie.  

Uiteraard houdt het Cultuurfonds u de komende tijd via e-mail op de hoogte van diverse acties en de vervolgstappen. Ook sturen wij u binnenkort verschillende tips & tricks toe om uw campagne nog succesvoller op te tuigen en uit te rollen.   

Zien de collectanten wie er gegeven heeft? Of wat hun eigen opbrengst is?   

Nee. Een collectant ziet niet wie er heeft gedoneerd. Wel kunnen u, uw leden, collectanten, gevers etc. op elk moment van de dag zien wat er al gezamenlijk is opgehaald.  

Houd er rekening mee dat de transactie- en campagnekosten (€ 50,-) er nog af gaan!  

We hadden ons aangemeld, maar doen toch niet mee. 

Jammer dat u niet meer wilt meedoen. Als u inderdaad uw deelname wilt annuleren, kunt u dit doorgeven via actie@cultuurfonds.nl. Uw gegevens zullen verwijderd en vernietigd worden. Uw privacy is ons dierbaar.  

Hoe kunnen wij ons goed voorbereiden?  

De komende tijd kunt u ter voorbereiding op de daadwerkelijke actie proberen zoveel mogelijk mobiele telefoonnummers te verzamelen van leden, vrijwilligers, deelnemers, klanten en personeel en deze te controleren op volledigheid en juistheid. Deze kunt u, middels een verzendlijst, alvast in uw telefoon opslaan. kunt dan snel én eenvoudig het sms-bericht doorsturen 

Geef uw collectanten alvast uw mobiele nummer door en laat hen deze opslaan, zodat zij uw nummer direct herkennen en actie ondernemen.  

Hoe maak ik een 'verzendlijst' voor iPhone of Android?

Met onze visuele instructie voor iPhone, of de visuele instructie voor Android kunt u snel en eenvoudig een verzendlijst aanmaken.

Wat doet het Cultuurfonds aan de promotie van de actie?  

Het Cultuurfonds organiseert in de periode vóór en tijdens de looptijd van de landelijke mobiele actie een mediacampagne (denk aan radio, regionale dagbladen, etc) om zodoende de zichtbaarheid te vergroten, en daarmee zoveel mogelijk deelnemers te motiveren om mee te doen.  Deze campagne start op dinsdag 25 mei. 

Is er een voorbeeldpersbericht aanwezig? 

Jazeker, kijk op de pagina "Voorbeeldpersbericht". Deel deze met uw lokale mediapartners of redactie. Meer zichtbaarheid kan de impact van uw actie vergroten! 

Kan ik de flyers of posters via het cultuurfonds bestellen en/of laten printen? 

Nee, helaas is dat niet mogelijk.  

Wat zijn de kosten van deze mobiele collecte? 

De kosten per organisatie bedragen € 50,- en zijn een bijdrage in de totale administratie- en mediakosten.  

Tot wanneer kunnen vrienden/giftgevers een donatie doen? 

Er kan t/m 19 juni a.s. gedoneerd worden via de persoonlijke idealQRcodes, om organisaties alsnog in staat te stellen hun streefbedrag en/of doel te bereiken.  

Hoe en wanneer krijgen wij de opgebrachte gelden?  

Wij doen ons best de uitbetaling zo spoedig mogelijk te doen, hopelijk vóór 15 juli a.s. 

Waarom kan ik mijn organisatie niet meer inschrijven of aanmelden voor deze actie? 

U kunt zich helaas niet meer voor deze jaarlijkse actie aanmelden.  Vanwege het online karakter kunnen we helaas geen organisaties meer toevoegen. De technische achterkant is zeer complex waardoor de actie erg gebruiksvriendelijk en helemaal veilig is. Zonder in details te vervallen, werkt het cultuurfonds met verschillende (externe) partijen samen en gebruiken we verschillende databases, onderlinge koppelingen én planningen etc. Een verandering bij ons leidt tot verschillende effecten elders, waardoor nieuwe stromen data ontstaan en de kans op misinformatie en foutieve data groot is (het zgn. sneeuwbaleffect). Wij hopen u volgend jaar te zien!        

Kan ik onze organisatie alvast voor volgend jaar inschrijven?  

Zorg dat u (of in ieder geval uw organisatie) bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Cultuurfonds. Houd ook onze website en sociale kanalen in de gaten. Daar ziet u volgend jaar vanzelf de aankondiging van de mobiele collecte verschijnen. U kunt zich vanaf dat moment aanmelden. 

Hoe veilig is de mobiele collecte? 

Het Cultuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van al haar relaties essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Cultuurfonds. Zo houden wij de regie zelf in handen.  

Het Cultuurfonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. 

Omdat deze veiligheid bij het Cultuurfonds voorop staat, werken wij met een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf, dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Jantje Beton en het KWF gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren-apps ook goed beveiligd. 

Hoe past u uw streefbedrag aan? 

Uiteraard kunt u handmatig uw streefbedrag aanpassen. De meeste organisaties hebben hun streefbedrag vooraf aangeleverd. Mocht uw organisatie hier niet voor hebben gekozen, dan vindt u op uw mobiele pagina het bedrag van € 800,- terug. Dit was vorig jaar de gemiddelde opbrengst per organisatie. 

 Indien u tussentijds uw streefbedrag wilt aanpassen. Klik dan op het bedrag (en niet op het woord aanpasbaar) en rond deze af op hele Euro’s, lees € 900 en niet € 900,00. Het duurt minimaal 5 seconde voordat het nieuwe bedrag zichtbaar is.    

 Hoe scant u uw/een QRcode? 

 1. Open de camera-app vanaf het beginscherm, het bedieningspaneel of het toegangsscherm 

 1. Selecteer de camera aan de achterzijde. Houd uw apparaat zo vast dat de QRcode verschijnt in de zoeker in de Camera-app.  

 1. Tik op de melding om de link te openen die bij de QRcode hoort 

 1. U komt nu automatisch in de mobiele betaalomgeving 

 Hoe verstuurt u bericht uit de mobiele flow naar collectanten of vrienden? 

Het verzenden van onze berichten in de mobiele flow gaat handmatig. Zorg dat uw verzendlijst klaarstaat.  

 1. U drukt de groene knop in en selecteert een willekeurige relatie 

 1. Klik op volgende 

 1. Kopie de tekst  

 1. Druk op annuleer 

 1. Ga naar verzendlijsten en selecteer de juiste 

 1. Klik op plak  

 1. En verstuur  

 Vragen? 

Stuur een e-mail naar actie@cultuurfonds.nl en vermeld uw naam, uw relatienummer (deze vindt u in de aanmeld mail) en telefoonnummer. We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Dank voor uw aandacht en wij hopen, net als u, op een succesvolle actie!