Q&A landelijke mobiele actie Cultuurfonds

Waarom ben ik aangeschreven voor deze actie?

Er zijn verschillende groepen organisaties die zijn aangeschreven: organisaties die in de afgelopen drie jaar rechtstreeks of via voordekunst een toekenning van het Cultuurfonds hebben ontvangen en organisaties die eerder aan de Anjeractie hebben meegedaan.

Wat is de mobiele collecte precies?

De mobiele collecte is de opvolger van de Anjeractie, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

In deze week halen honderden deelnemende organisaties, verspreid door het land, geld op voor lokale cultuur- én natuurinitiatievenZo komt de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, de restauratie van historische schepen, of een cabaret- of muziekfestival voor uw eigen organisatie ineens veel dichterbij 

Dit jaar is het de 76ste keer dat het Cultuurfonds deze actie organiseert. Vorig jaar is deze actie in een modern, makkelijk en coronaproof jasje gestoken. Op die voet gaan we door. Onze actie is opnieuw helemaal digitaal, mobiel en nóg gebruiksvriendelijker.  

Wanneer vindt deze landelijke mobiele actie plaats?

Dit jaar vindt de mobiele actie van het Cultuurfonds plaats van 28 mei tot en met 5 juni 2021.

Is de actie weer alleen met WhatsApp?

Sms en WhatsApp staan centraal in de actie maar als organisatie en collectant kunt u óók e-mail of Facebook gebruiken. U ontvangt ook een persoonlijke QR-codedie u in al uw on- en offline communicatie(middelen), zoals een flyer, kunt meenemen. Dat biedt veel extra mogelijkheden!

Waarom meedoen?

  • Meedoen is simpel en minder tijdrovend: daardoor is minder organisatie nodig vanwege het wegvallen van looproutes, geld tellen, ID-bewijzen, collectebussen verspreiden én inzamelen, geld afstorten etc.  
  • Een gemiddelde opbrengst van 500 – 1.000 euro. Vorig jaar werd ook regelmatig een opbrengst van 1.000 tot 1.500 euro gehaald met uitschieters tot 4.000 euro. Dat loont! 
  • Mobiel collecteren is veilig: niemand hoeft met geld over straat en u hoeft het niet in huis te bewaren tot het telmoment.  
  • Of er nu wel of geen coronamaatregelen zijn: deze actie kan altijd. U kunt dus echt volle kracht vooruit met de voorbereidingen. 
  • Het Cultuurfonds regelt de hele techniek op een veilige manier. Ook hebben we dit jaar een uitgebreide mediacampagne. Zo bruist het hele land van cultuur en natuur die week.  
  • Deelnemende organisaties mogen de gehele netto-opbrengst zelf houden. Het Cultuurfonds houdt per organisatie slechts een bedrag van 50 euro in voor de transactiekosten en de kosten om de actie bekender en succesvoller te maken. 

Hoe veilig is de mobiele collecte?

Het Cultuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van al haar relaties essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Cultuurfonds. Zo houden wij de regie zelf in handen.  

Het Cultuurfonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. 

Omdat deze veiligheid bij het Cultuurfonds voorop staat, werken wij met een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf, dat gespecialiseerd is in mobiel collecteren. De Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Jantje Beton en het KWF gebruiken dezelfde techniek. Daarnaast zijn de mobiel bankieren apps ook goed beveiligd. 

We hebben een andere contactpersoon, wat nu?

Heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan ons uitnodigingsmailtje met daarin het wachtwoord en het relatienummer door naar de nieuwe contactpersoon. De nieuwe contactpersoon kan hiermee de organisatie aanmelden en zichzelf als coördinator invoeren. Heel makkelijk! 

Heeft u zich al aangemeld en verandert de contactpersoon nu? Ook dat is makkelijk. Tot 23 april kunt in de database inloggen en de gegevens van de contactpersoon aanpassen. De nieuwe contactpersoon krijgt nu in het vervolg alle informatie. 

Verandert er iets ná 23 april maar voor 18 mei? Stuur dan een mailtje naar actie@cultuurfonds.nl met de gegevens van de nieuwe contactpersoon. Wij zorgen dat dit wordt verwerkt.  

Wanneer hoor ik meer?
De deadline voor het aanmelden/inschrijven is vrijdag 23 april. Na de inschrijving houden wij de deelnemende coördinatoren, via e-mail en sms, op de hoogte van de vervolgstappen.

Waarom moet onze vereniging of organisatie zich opnieuw aanmelden, we doen al jaren mee!

Iedereen die dit jaar van plan is om weer mee te doen met de actie, moet zich inderdaad opnieuw inschrijven. Dit komt omdat er de afgelopen jaren veel data incorrect of onvolledig is gebleken. Daardoor zijn er fouten gemaakt en moesten organisaties vaak lang op hun geld wachten. Dat willen we natuurlijk voorkomen! Vandaar dat we met een lege database beginnen en zo zeker weten dat alle (nieuwe) informatie klopt én volledig is.   

In ons nieuwe systeem is dit echter een fluitje van een cent, het wijst zich vanzelf.     

Wat heb ik nodig om deel te nemen? 
Als coördinator kunt u alleen meedoen met een smartphone: een mobiele telefoon met internet. Heeft u geen smartphone, vraag dan iemand anders van de vereniging om dit jaar coördinator te zijn van de actie. De aanmelding gaat via een computer maar dat is eenmalig.  

Hoe meldt u zich aan/schrijft u zich in? 

Dat is heel simpel, zie onderstaand stappenplan:


Wat is een liggende foto?

Let op: de foto's die u gebruikt mogen maximaal 5 MB zijn. 

De naam van de vereniging of stichting staat niet op de bankpas, wat nu?

Om misbruik te voorkomen, controleren we of de bankrekening op naam van de organisatie staat. Meestal heeft een organisatie een aparte bankrekening met bankpas. Vandaar dat we dit gebruiken ter verificatie.  

Staat de naam van uw organisatie/vereniging of initiatief niet op de bankpas of heeft u geen bankpas van de rekening? Dan zijn dit de andere mogelijkheden: een printscreen/screenshot van de bankomgeving of een foto van het briefpapier of folder waar de naam van uw organisatie op staat én het bankrekeningnummer. 

Hoe kan ik veilig ons bankpasje uploaden?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat vertrouwelijk om met al uw persoonsgegevens. Maar omdat wij de veiligheid van uw bankgegevens uitermate belangrijk vinden, vragen wij u om uw bankpasje op de volgende manier bij onze aanmeldingssite te uploaden: streep met een stift (op waterbasis) de volgende gegevens door: pasnummer en volgnummer, of plak deze af met een post-it. 

Schrijf tevens met viltstift op de pas of op de post-it kopieZo zijn uw gegevens dubbel en dwars beschermd.  

 NB Plak niet uw naam, rekeningnummer of geldigheidsdatum af!  

NB: wij verwijderen deze afbeelding uit de database zodra controle heeft plaatsgevonden én akkoord is. Wel zo veilig!

Hoe kan ik het beste het doel van mijn vereniging omschrijven?

Een concreet, urgent en helder omschreven doel (maximaal 140 karakters) kan u of uw vereniging helpen om meer geld op te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuwe instrumenten of een bijdrage voor drie nieuwe bijenkasten. 

Meer tips en tricks voor het opstellen van een goede campagne vindt u op www.cultuurfonds.nl/actie 

Kan ik teksten wijzigen nadat ik me heb aangemeld?

Natuurlijk is dit mogelijk. Tot 23 april kunt u alle gegevens en afbeeldingen wijzigen, door in de aanmeld database in te loggen met uw relatienummer en wachtwoord. Let op: de statutaire naam en het banknummer kunt u niet meer wijzigen.

Hoe werkt de actie verder?

De daadwerkelijke collecte loopt van 28 mei tot en met 5 juni. In onderstaande tekening ziet u een grafische weergave van onze actie.  

Uiteraard houdt het Cultuurfonds u de komende tijd via e-mail op de hoogte van diverse acties en de vervolgstappen. Ook sturen wij u binnenkort verschillende tips & tricks toe om uw campagne nog succesvoller op te tuigen en uit te rollen.   

Ziet de collectant wie er gegeven heeft? Of wat de opbrengst is? 

Nee. Een collectant ziet niet wie er heeft gedoneerd. Wel kunnen u, uw leden, collectanten, gevers etcop elk moment van de dag, op uw eigen donatiepagina van de vereniging zien wat er al gezamenlijk is opgehaald.  

Houd er rekening mee dat de transactie- en campagne kosten (50 euro) er nog af gaan! 

Ik wil niet meedoen, hoe meld ik mij af? 

Jammer dat u niet mee wilt doen. Is dat omdat u zelf geen mobiele telefoon met internet heeft? Misschien kan iemand anders dit jaar de mobiele actie coördineren? Zo loopt uw vereniging geen geld mis!

Als uw vereniging helemaal niet mee wil doen, hoeft u zich niet af te melden. U meldt zich gewoon niet aan.

We hadden ons aangemeld, maar doen toch niet mee.

Jammer dat u niet meer wilt meedoen! Is dat omdat u zelf verhinderd bent om de actie te coördineren? U kunt een andere coördinator in de database zetten! Dit kan tot 23 april. Diegene ontvangt dan alle berichten en onderhoudt contact met de collectanten.

Als u inderdaad uw deelname wilt annuleren, kunt u dit doorgeven via actie@cultuurfonds.nl. Uw gegevens zullen verwijderd en vernietigd worden. Uw privacy is ons dierbaar.

Hoe kunnen wij ons goed voorbereiden? 

Voor nu is het goed om onderling te bepalen wie de coördinator van deze actie wordt. Onze tip is om voor iemand te kiezen die makkelijk met een mobiele telefoon kan omgaan en het leuk vindt om deze actie op zich te nemen en de kar te trekken 

Deze coördinator is het contactpersoon tussen het Cultuurfonds en de collectanten (leden, bestuur, personeel, ambassadeurs). De coördinator ontvangt alle informatie en geeft dit weer door aan de collectanten.  

De komende tijd kunt u ter voorbereiding op de daadwerkelijke actie proberen zoveel mogelijk mobiele telefoonnummers te verzamelen van leden, vrijwilligers, deelnemers, klanten en personeel en deze controleren op volledigheid en juistheid. Ook kan de coördinator ze alvast in hun mobiel opslaan. U heeft deze telefoonnummers nodig om het sms-bericht te kunnen doorsturen met de uitleg over de mobiele actie en de geeflink. 

Wat doet het Cultuurfonds aan de promotie van de campagne?

Het Cultuurfonds organiseert in de periode vóór en tijdens de looptijd van de landelijke mobiele actie een mediacampagne (denk aan radio, regionale dagbladen etc.om zo de zichtbaarheid te vergroten, en daarmee zoveel mogelijk deelnemers te motiveren om mee te doen.  

Binnenkort is er ook extra promotiemateriaal voor u beschikbaar. Naast de mobiele actie kan uw organisatie of vereniging ook de QR-code gebruiken voor de verschillende materialen. 

Wat zijn de kosten van deze mobiele collecte? 
De totale kosten per organisatie bedragen € 50,- en zijn een bijdrage in de totale administratie- en mediakosten.  

Hoe en wanneer krijgen wij de opgebrachte gelden? 
Wij doen ons best de uitbetaling zo spoedig mogelijk te doen, hopelijk vóór 15 juli a.s.

Vragen?

Stuur een e-mail naar actie@cultuurfonds.nl en vermeld uw naam, uw relatienummer (deze vindt u in de aanmeldmail) en telefoonnummer. We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Dank voor uw aandacht en wij hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen!