Advies op Maat Overijssel

Overijssel telt veel culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Al die vrijwilligers doen uitstekend werk. Toch is er soms ook behoefte aan professioneel advies. Bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven of een website te ontwikkelen.

Misschien kunt u ook wel wat hulp gebruiken bij communicatie, fondsenwerving, een marketing- of beleidsplan maken en andere bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel helpt daarom vrijwilligers die actief zijn voor culturele amateurverenigingen en -instellingen in Overijssel.

Advies op Maat
Het Cultuurfonds Overijssel stelt vier gratis dagdelen advies beschikbaar door adviseurs van de SESAM academie. Deze senior adviseurs waren vroeger werkzaam in  het bedrijfsleven of bij de overheid, en zetten hun kennis en ervaring nu belangeloos in om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen en met hen mee te denken.

Naast advies en ondersteuning op het gebied van strategie, beleid, organisatie en financiën verzorgen de SESAM adviseurs ook korte workshops over:  

  • PR en Communicatie
  • Het werven van vrijwilligers en bestuursleden
  • Fondsenwerving

Wie kan een aanvraag doen?
Alle rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) die werken op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Overijssel kunnen voor het traject in aanmerking komen. Het bestuur moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of enkele personen.

Procedure 
Een werkgroep beoordeelt de aanvraag. Bij een positief oordeel neemt de adviseur contact op voor een intakegesprek. Hierbij wordt gekeken naar de exacte vraagstelling en kennisbehoefte van uw stichting/vereniging. U ontvangt vervolgens een plan van aanpak, waarna u zelf aan de slag gaat. De voortgang wordt bewaakt, beoordeeld en bijgestuurd door de adviseur. 

Contactpersoon
Ineke Bruggeman, bereikbaar van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 038-4999339 of via overijssel@cultuurfonds.nl

SESAM academie
De SESAM academie, gevestigd in Apeldoorn, is een landelijk werkende organisatie voor en van adviseurs van 55 jaar en ouder, die hun opgebouwde ervaring en kennis inzetten voor vrijwilligersorganisaties, met als doel het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid. De academie werkt met regionale afdelingen.

Meer weten?
Lees dan ons boekje 'Cultuur op de bon? Advies op Maat'. Hierin zijn eerdere ervaringen van verenigingen met dit traject opgenomen. De betrokken adviseur van de SESAM academie geeft toelichting op de aanpak in het adviestraject. Mail uw naam en adres naar: overijssel@cultuurfonds.nl