Bestuursleden gevraagd (vrijwilligersfunctie)

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de grootste particuliere cultuurfondsen in Nederland. Het fonds verleent financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van cultuur en natuur. Het werk van het fonds wordt mogelijk gemaakt door eigen fondsenwerving (grote en kleine schenkingen, donateurs, Cultuurfondsen op Naam en de Anjeractie) en inkomsten uit de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. Jaarlijks ondersteunt het Cultuurfonds meer dan 3.500 initiatieven, verdeeld over het hele land. Het Cultuurfonds heeft een landelijk bureau in Amsterdam en twaalf provinciale afdelingen.

Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen 

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Het bestuur van de afdeling Groningen bestaat uit 9 personen. De commissaris van de Koning in de provincie Groningen, de heer René Paas, is voorzitter van het bestuur. Per 1 januari 2022 zoekt het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen twee nieuwe bestuursleden met ervaring als bestuurder; affiniteit met de werkterreinen cultuur, natuur en wetenschap; aantoonbare betrokkenheid met de Groningse samenleving en goede communicatieve eigenschappen in vergaderingen (open en direct). 

Het bestuur is op zoek naar twee bestuursleden: 

  • een bestuurslid deskundig op het werkterrein muziek
  • een bestuurslid deskundig op het werkterrein natuur

Het bestuur streeft bij haar samenstelling naar een afspiegeling van de Groningse samenleving in al haar schakeringen. (Jonge) kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk gevraagd te reageren op deze oproep. Indien kandidaten zelf actief zijn op een van de werkterreinen van het Cultuurfonds hoeft dit geen belemmering te betekenen voor een bestuurslidmaatschap.

Functieomschrijving

Van kandidaten voor het lidmaatschap van het afdelingsbestuur Groningen wordt verwacht dat zij: 

  •  de doelstelling van het Cultuurfonds onderschrijven, alsmede instemmen met missie en werkwijze; 
  • affiniteit hebben met alle werkterreinen van het Cultuurfonds en met name wat daarbinnen speelt in de provincie Groningen;
  • vier vergaderingen per jaar kunnen bijwonen en tijd hebben om de daarvoor opgestelde stukken te lezen; 
  • weloverwogen en onvooringenomen kunnen oordelen over aanvragen voor financiële bijdragen en over ontwikkelingen binnen de werkterreinen van het Cultuurfonds, met name wat daarbinnen speelt in de provincie Groningen;
  • aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten waarvoor het bestuur wordt uitgenodigd; 
  • een bijdrage willen leveren aan het uitdragen van het werk van het Cultuurfonds in de Groningse samenleving.

Voorwaarden

Bestuursleden werken conform de bestuurscode van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De zittingsduur van bestuursleden is 4 jaar, dit kan eenmaal met een gelijke duur worden verlengd. Meer informatie over het Cultuurfonds is te vinden op www.cultuurfonds.nl

Bent u enthousiast geworden?

Stuur dan uw motivatiebrief met cv uiterlijk 1 juni 2021 per e-mail naar het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.