Vacature: Commissielid muziekadviescommissie van Cultuurfonds Noord-Holland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de grootste particuliere cultuurfondsen in Nederland. Het fonds verleent financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van cultuur en natuur. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het fonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het werk van het fonds wordt mogelijk gemaakt door eigen inkomsten uit fondsenwerving (schenkingen, donaties en acties), naast inkomsten uit de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. Jaarlijks ondersteunt het Cultuurfonds meer dan 3.500 initiatieven, verdeeld over het hele land. Dat maakt het Cultuurfonds, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, tot een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, is voorzitter van het bestuur. Op het werkterrein muziek wordt het bestuur geadviseerd door de muziekadviescommissie. De muziekadviescommissie bestaat uit 9 personen die ieder een regio uit Noord-Holland vertegenwoordigen.

Per 1 maart 2021 zoekt het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een nieuw commissielid voor de muziekadviescommissie voor de regio: Zaanstreek-Waterland. (Gemeente Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Purmerend, Wormerland, Beemster en Edam-Volendam.)

Functieomschrijving

Als commissielid neem je deel aan de vergaderingen van de muziekadviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland die viermaal per jaar plaatsvinden, meestal op het provinciehuis Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Hierin wordt advies gegeven over de aanvragen voor financiële bijdragen aan muzikale stichtingen en verenigingen uit heel Noord-Holland. Ter voorbereiding geef jij advies over de aanvragen uit de regio Zaanstreek-Waterland en bestudeer je daarvoor de relevante stukken.

Van het commissielid van de muziekadviescommissie wordt verwacht dat hij/zij:

- aantoonbaar betrokken is met de Noord-Hollandse samenleving;
- aantoonbare kennis heeft van het volledige werkterrein muziek, met name wat daarbinnen speelt in de regio Zaanstreek-Waterland.
- vier vergaderingen per jaar kan bijwonen en tijd heeft om de daarvoor opgestelde stukken te lezen;
- over goede communicatieve eigenschappen beschikt;
- weloverwogen en onvooringenomen kan oordelen over aanvragen voor financiële bijdragen en over ontwikkelingen binnen het werkterrein muziek, met name wat daarbinnen speelt in de provincie Noord-Holland;
- de doelstelling van het Cultuurfonds onderschrijft, alsmede instemt met missie en werkwijze;
- een bijdrage wil leveren aan het uitdragen van het werk van het Cultuurfonds in de Noord-Hollandse samenleving;
- bereid is om namens het bestuur ondersteunde projecten te bezoeken.

Overige informatie

Het commissielidmaatschap is een onbezoldigde functie. Desgewenst ontvangen commissieleden een reiskostenvergoeding. De tijdsbesteding, vergaderingen inclusief voorbereiding, vergt minimaal circa zestien dagdelen per jaar. De zittingsduur van commissieleden is vier jaar en kan eenmaal met een gelijke duur worden verlengd. Commissieleden werken conform de Bestuurscode van het Prins Bernhard Cultuurfonds waarin de algemene beginselen van goed bestuur zijn vastgelegd. Meer informatie over het Cultuurfonds is te vinden op www.cultuurfonds.nl. Meer informatie over het Cultuurfonds Noord-Holland vind je hier: www.cultuurfonds.nl/noordholland.

De muziekadviescommissie streeft bij haar samenstelling naar een afspiegeling van de Noord-Hollandse samenleving in al haar schakeringen.

Meer informatie kun je opvragen via Linda van de Kamp, secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, via 06-18306060 of l.vandekamp@cultuurfonds.nl. (Kerstreces van 18 december tot 4 januari.)

Enthousiast geworden?
Stuur dan een motivatiebrief met cv vóór 17 januari 2021 per e-mail naar het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland via noordholland@cultuurfonds.nl.