Criteria en voorwaarden

Alle aanvragen worden behandeld en beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en het belang ervan voor het museum. Ook de junior conservator moet aan bepaalde criteria voldoen. Deze staan in onderstaand overzicht toegelicht.  

In 2022 wordt extra aandacht gegeven aan musea die nooit eerder een Conservatoren Stipendium hebben ontvangen.

Criteria museum 

 • Het is een Nederlands museum dat geregistreerd staat bij ICOM 
 • Het is een Nederlands museum met een kunst collectie op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid, toegepaste kunst, design of architectuur  

 Criteria onderzoek  

 • De kwaliteit van het onderzoek is gebaseerd op concrete onderzoeksvragen en een duidelijke en realistische opzet.
 • Het stimuleert werkervaring voor aankomend junior conservatoren 
 • Het onderzoek is van toevoegende waarde voor het museum en in relatie tot de Collectie Nederland.

Criteria junior conservator 

 • Is in het bezit van een afgeronde (research) master in kunstgeschiedenis, kunstwetenschappen, cultuurwetenschappen of in het vakgebied dat een duidelijke link met het museum heeft  
 • Is in het bezit van een afgeronde master museumconservator  
 • Heeft minimaal 1 jaar (relevante) museale werk- praktijkervaring  

 Voorwaarden 

 • Het Conservatoren Stipendium is alleen voor musea die geen (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoeksbudget hebben
 • Het aanvragende museum is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk  
 • Het onderzoek leidt tot een concreet eindresultaat (publicatie, tentoonstelling, (online) bestandscatalogus) 
 • Het eindresultaat is binnen twee jaar na de toekenning gereed 
 • Binnen (bij voorkeur) twee maanden na toekenning dient het museum een junior conservator te hebben voorgedragen aan het Cultuurfonds die voldoet aan voornoemde criteria 
 • Na het in dienst treden van de junior conservator kan 90% van de bijdrage als voorschot worden verstrekt  
 • De overige 10% wordt overgemaakt na gereedheid van het eindresultaat en na ontvangst van inhoudelijk verslag van het onderzoek en een werkverslag van de junior conservator.