Hulp bij het aanvragen van een Conservatoren Stipendium

Procedure

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een Nederlands museum met een kunstcollectie en een ICOM-registratie.
 • In 2022 worden de aanvragen op 8 september behandeld door de Adviescommissie Beeldende Kunst van het Cultuurfonds.
 • In 2022 dienen aanvragen voor 1 juli door het Cultuurfonds te zijn ontvangen.
 • In 2022 worden maximaal zes onderzoeken ad € 25.000 ondersteund.
 • De volgende informatie dient te worden ingezonden:
  • volledig ingevuld aanvraagformulier (via www.cultuurfonds.nl/aanvragen)
  • een projectplan met de volgende informatie:
   • naam eigen conservator;
   • gedegen wetenschappelijk onderzoeksplan eigen conservator:
    • samenvatting van het onderzoek, concrete onderzoeksvragen, duidelijke en realistische opzet;
    • inzicht in de te onderzoeken collectie;
    • toelichting op de meerwaarde van het onderzoek voor de eigen collectie en in relatie tot de Collectie Nederland;
   • beoogde resultaat (tentoonstelling, publicaties, bestandscatalogus o.i.d.);
   • profielschets en werkplan junior conservator;
   • tijdsplanning;
   • begroting en dekkingsplan.

Toelichting op het online aanvraagformulier

 • Scherm 1
  • Kies voor organisatie en vervolgens Landelijk.
 • Scherm 3
  • Kies de activiteit = presenteren en de specificatie = tentoonstelling.
  • Kies het werkterrein = beeldende kunst.
 • Scherm 6
  • Begin het eerste invulveld (Titel van het project) met:
 • Conservatoren Stipendium voor onderzoek naar …………
 • Scherm 8:
  • Vul uitsluitend Start- en Einddatum in.
 • Scherm 9:
  • Vul bij bezoekersaantallen 0 (nul) in.
  • Overige velden niet invullen.
 • Scherm 11
  • Stuur uitsluitend de volgende driebijlagen (andere bijlagen niet nodig!):
   • begeleidende brief;
   • projectplan;
   • recent uittreksel KvK.

Ga naar het aanvraagformulier!