Informatie over cultuurfondsbeurzen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft talent de kans!

Talentvolle afgestudeerden uit alle denkbare disciplines aan hbo (bachelor) of universiteit (master) kunnen in aanmerking komen voor een cultuurfondsbeurs. Voor een vervolgstudie, promotie of onderzoek.

Afgestudeerde hbo’ers kunnen een aanvraag indienen voor een vervolgopleiding met een minimale duur van een jaar die leidt tot een Mastertitel of aanverwante graad. Afgestudeerde wo’ers kunnen een aanvraag indienen voor een vervolgopleiding met een minimale duur van een jaar die leidt tot een tweede Mastertitel of aanverwante graad.

Cultuurfondsbeurzen zijn eveneens bestemd voor onderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden.

Het Cultuurfonds wil bursalen in staat stellen met de voorgenomen vervolgopleiding of het geplande onderzoek een brug te slaan naar hun geambieerde toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, kleinkunstenaar, musicus of danser.

Hieronder volgt een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen meedingen naar een Cultuurfondsbeurs.

Aanvrager

 • Je bent afgestudeerd aan een –bij voorkeur Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, hetzij als bachelor (hbo) of als master (wo). Heb je Geneeskunde gestudeerd, dan moet je in het bezit zijn van het artsendiploma en/of aanvragen voor je PhD. Een buitenlands diploma  moet in Nederland erkend zijn en daarmee gelijkwaardig zijn aan een Nederlandse bachelors- (hbo) of mastergraad (wo). Een aanvraag kan worden gedaan vanaf de laatste fase van je studie, maar kan ook worden ingediend als je je vervolgstudie of promotie al begonnen bent. Afgestudeerden uit alle disciplines kunnen een aanvraag doen.
 • Je dient aan te tonen over talenten te beschikken; zoals via cijferlijsten (een 8 gemiddeld), motivatiebrief en referentiebrieven. 
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of staat ten minste drie jaar in Nederland ingeschreven.
 • Aanvragers kunnen in principe slechts éénmaal in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs, met uitzondering van musici die eerder een beurs hebben ontvangen voor een kortlopende cursus of masterclass.

Studieplannen

 • Cultuurfondsbeurzen zijn bedoeld voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar die leiden tot een eerste (na hbo) of tweede (na wo) Master-titel of een aanverwante graad en voor (vervolg)onderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden.
 • Bij de beoordeling van aanvragen speelt de motivatie voor je studieplannen een belangrijke rol. 
 • Ook als je je vervolgtraject al begonnen bent of wilt afronden kun je aan aanvraag doen. Let op: de toekenning geldt in principe voor het komend collegejaar, dus niet met terugwerkende kracht. 
 • Alleen bij hoge uitzondering komen vervolgopleidingen of -onderzoek in Nederland in aanmerking voor ondersteuning. Het mag dan niet gaan om een regulier doorstroomprogramma of een tweede (kop-)studie.

AiO’s/OiO’s

Ook AiO’s en OiO’s kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurfondsbeurs wanneer zij voor studie of onderzoek in het kader van hun promotie enige tijd in het buitenland moeten verblijven. AiO’s en OiO’s worden geacht deels hun salaris per maand te investeren in hun plannen.

Niet in aanmerking komen

 • Kosten voor deelname aan congressen, concoursen, symposia, stages, onderzoek dat deel uitmaakt van een bachelor of master, online studieprogramma’s.
 • Reis- en studiekosten die gemaakt worden voor het tot stand laten komen van kunstwerken en kunstprojecten. 
 • Kosten voor studie- of onderzoeksplannen na een promotietraject.
 • Materiaalkosten voor beeldend kunstenaars, laptops voor wetenschappers en andere soortgelijke beroepskosten.

Hoogte beurzen

Cultuurfondsbeurzen bedragen, afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van de aanvragen € 1.500, € 2.500, € 5.000, € 7.500, € 10.000, € 12.500, € 15.000 of, € 20.000. In zeer uitzonderlijke gevallen is er ook een hoger bedrag mogelijk.

Procedure

 • De aanvraagperiode loopt van 1 februari tot en met 1 april. De absolute deadline voor het indienen van aanvragen voor Cultuurfondsbeurzen is vastgesteld op 1 april.
 • Aanvragen moeten worden ingediend via het online aanvraagformulier Cultuurfondsbeurzen. Het is belangrijk om alle gevraagde informatie mee te sturen, alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. Diploma’s en toelatingsbewijzen mogen worden nagezonden. Let op: er is een apart aanvraagformulier voor kortdurende opleidingen op het gebied van muziek.
 • Aanvragen worden in eerste instantie door het bureau van het Cultuurfonds beoordeeld. Je ontvangt binnen enkele weken een ontvangstbevestiging of -als jouw aanvraag niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden- een directe afwijzing van je aanvraag.
 • Een adviescommissie beoordeelt begin juni alle aanvragen die in aanmerking komen en selecteert de bursalen definitief. Drie weken na de vergadering van de commissie krijgt iedereen schriftelijk bericht over de uitslag. Houd er rekening met dat, gezien het aantal aanvragen en het beschikbare budget, niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. 
 • De Cultuurfondsbeurzen worden ieder jaar begin juli op feestelijke wijze uitgereikt.
 • Wij kunnen je persoonsgegevens, motivatie, de hoogte van de jou toegekende beurs, foto’s en verslagen delen met anderen buiten onze organisatie en gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Welke documenten zijn nodig als bijlagen voor het online aanvraagformulier

 • Cv
 • Motivatiebrief
 • Studieplan of onderzoeksplan
 • Twee referentiebrieven
 • Onderwijsplan of onderzoeksplan
 • Begroting en dekkingsplan studiejaar, hier te downloaden.
 • Inzicht financiën student (overzicht DUO) of PhD (recente salarisstrook)
 • Bewijs van Toelating (indien reeds beschikbaar)
 • Diploma’s bachelor en (wo) master
 • Cijferlijsten bachelor en (wo) master (kunstdisciplines geen cijferlijsten
 • Bij aanvragen op het gebied van kunst, dans, theater en film dien je een portfolio (PDF) met lijst van tentoonstellingen, producties, optredens (van de afgelopen twee jaar) aanleveren
 • Bij aanvragen op het gebied van muziek dien je tevens een formulier met geluids- en videofragmenten meesturen. Je kunt het formulier hier downloaden.

Contact

Voor vragen en nadere informatie over Cultuurfondsbeurzen, kunt u contact opnemen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

telefoon (020) 520 6130

e-mail: info@cultuurfonds.nl