Richtlijnen omtrent Covid-19

Richtlijnen voor huidige bursalen

Het volgen van onderwijs op afstand kan gevolgen hebben voor jouw Cultuurfondsbeurs. Het Cultuurfonds stimuleert kennisuitwisseling en hecht veel waarde aan de ervaring van wonen en studeren in het buitenland. Aan in Nederland gemaakte kosten draagt het Cultuurfonds dan ook niet bij. Dit betekent dat wij in Nederland gemaakte kosten voor huur en levensonderhoud niet vergoeden. 

Concreet hanteren wij de volgende richtlijnen:

•    Heb jij een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor huur en/of levensonderhoud en ga je van start met onderwijs op afstand vanuit Nederland? Neem dan contact met ons op. Deze toekenning is enkel bestemd voor in het buitenland gemaakte kosten. Wordt de verblijfsduur in het buitenland korter vanwege eventuele maatregelen, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van jouw Cultuurfondsbeurs. Voor zowel studie als onderzoek kunnen wij enkel uitbetalen bij een minimaal verblijf in het buitenland van drie maanden.

•    Heb jij een Cultuurfondsbeurs toegekend gekregen bestemd voor collegegeld, huur en/of levensonderhoud en wil jij jouw studieplannen wegens de geldende Covid-19 maatregelen uitstellen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om jouw beurs langer te reserveren indien nodig.