Doe mee met je AOW

Het Burgerinitiatief ‘Doe Mee Met Je AOW’ waarin AOW’ers werden opgeroepen om het vakantiegeld van de AOW geheel of gedeeltelijk over te maken naar de culturele sector is een groot succes geworden. In totaal is er € 1.098.998,23 opgehaald. Meer dan 4500 AOW’ers hebben tussen 20 mei en 20 juni geld overgemaakt naar het initiatief. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat zij het bedrag verdubbelt. Daarmee is er in totaal meer dan 2 miljoen euro beschikbaar voor de culturele sector.

Ook nu nog geven aan cultuur?

De actie 'DoeMeeMetJeAOW' is weliswaar officieel afgelopen, geven kan nog steeds! Je kunt je bijdrage overmaken op NL32INGB0000333318 t.n.v. Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds o.v.v. AOW. Het ministerie zal de giften die na 20 juni binnenkomen niet meer verdubbelen, maar ze zijn natuurlijk zeer welkom! Deze extra gelden krijgen dezelfde bestemming als de overige AOW-donaties. 

Cultuurmakers zonder meerjarige subsidie

Wij oormerken de giften namens het initiatief en kennen deze toe aan zorgvuldig geselecteerde culturele projecten die juist nu steun nodig hebben.

De opbrengst wordt - op basis van door donateurs aangegeven voorkeuren - als volgt verdeeld: Beeldende Kunst 20 procent, Muziek en Opera 40 procent, Theater Dans en Film 40 procent. Wij zorgen ervoor dat het geld dat met deze actie wordt opgehaald daar terecht komt waar het nu het hardst nodig is: bij culturele makers die geen langdurige subsidie krijgen. Het gaat om bijzondere en kwetsbare kunstvormen, van professionele theatermakers, musici, beeldend kunstenaars, curatoren, spoken word artists, dansers en vele andere makers die cultuur levend houden. De ontvangen donaties van de actie komen volledig ten goede aan deze initiatieven en worden naar verwachting vanaf half juli uitgekeerd.