Jouw schenking

Al het geld dat in mei via de actie binnenkomt, gaat naar het Lente Fonds; zo genoemd omdat de initiatiefnemers de culturele sector nieuw leven willen inblazen. Het geld wordt in 2022 en 2023 besteed aan beeldende kunst, muziek, theater, dans en letteren. Het gaat naar projecten met cultuurmakers, zodat zij in alle vrijheid kunnen blijven werken aan datgene wat onze samenleving bij elkaar houdt.
We houden je graag op de hoogte van de bestedingen uit het Lente Fonds.

Twee opties

Elke gift aan het Lente Fonds is welkom en gaat direct naar cultuurmakers. Op veler verzoek bieden we dit jaar twee opties: 

  • Voor een éénmalige gift, kun je het formulier hierboven gebruiken. Als je liever direct wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer NL32 INGB 0000 3333 18 o.v.v. AOW (NB: als je jouw gift direct overmaakt, kunnen wij je  niet op de hoogte houden van het verloop van de actie en ook geen bedank en bewijs van uw donatie sturen. De bank levert geen adresgegevens mee);  
  • Je kunt ook, samen met ons, duurzaam meebouwen aan het herstel van de cultuursector. Je schenkt dan vijf jaar lang 500 EUR, via een schenkingsovereenkomstVoor de sector een groot cadeau, voor je fiscaal aantrekkelijk omdat de héle gift, zonder drempel, aftrekbaar is van jouw inkomstenbelasting.