Uw schenking

Al het geld dat deze maand via de actie binnenkomt, gaat naar het Lente Fondszo genoemd omdat de initiatiefnemers de cultuur een nieuwe start willen geven. Het geld wordt nog dit jaar besteed aan beeldende kunst, muziek en theater. Het gaat naar initiatieven van makers die het nu hard nodig hebben om verder te kunnen. We houden u graag op de hoogte van de bestedingen uit het Lente Fonds. Misschien leuk om een initiatief te bezoeken, nu er straks weer meer kan?

Twee opties

Elke gift aan het Lente Fonds is welkom en gaat direct naar cultuurmakers. Op veler verzoek bieden we dit jaar twee opties: 

  • Voor een éénmalige gift, kunt u het formulier hierboven gebruiken. Als u liever direct wilt overmaken, kan dat op rekeningnummer NL32 INGB 0000 3333 18 o.v.v. AOW (NB: als u uw gift direct overmaakt, kunnen wij u niet op de hoogte houden van het verloop van de actie en ook geen bedank en bewijs van uw donatie sturen. De bank levert geen adresgegevens mee);  
  • U kunt ook, samen met ons, duurzaam meebouwen aan het herstel van de cultuursector. U schenkt dan vijf jaar lang 500 EUR, via een schenkingsovereenkomstVoor de sector een groot cadeau, voor u fiscaal aantrekkelijk omdat de héle gift, zonder drempel, aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.