Voor aanvragers

In 2022 maakten we een speciale regeling voor cultuurmakers. Dat doen we dit jaar niet. We maken gebruik van onze bestaande, deskundige structuur en criteria. Aanvragen kan via de richtlijnen op de website. Maar: we steunen wel extra projecten binnen de werkterreinen muziek, theater, dans, beeldende kunst en letteren. Het geld van de actie komt namelijk bovenop ons normale budget. En we hebben extra oog voor het thema ‘maken in vrijheid’. Afhankelijk van het succes van de actie, kunnen we bijvoorbeeld het volgende steunen:

  • Bijzondere initiatieven waar (jonge) cultuurmakers bij betrokken zijn die geen meerjarige subsidie krijgen;
  • Solotentoonstellingen van beeldend kunstenaars;
  • Muziekproducties die ook dit jaar nog minder inkomsten uit kaartverkoop hebben;
  • Artistiek onderzoek door theatermakers op het gebied van dans, toneel, mime, musical, kleinkunst etc;
  • Tijdelijke aanstellingen van juniorconservatoren (zzp-ers) bij kunstmusea zodat zij werkervaring kunnen opdoen.