Waar draag je aan bij?

De giften worden besteed aan projecten met (jonge) cultuurmakers op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater en letteren, verspreid door heel Nederland. Dit jaar hebben we extra aandacht voor cultuurmakers als ‘hoeders van het vrije woord’.

Het Cultuurfonds ontvangt de giften uit de AOW-actie en draagt zorg voor een goede besteding (inclusief alle financieel/administratieve handelingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen). Het geld van de actie komt bovenop de reguliere bedragen die het Cultuurfonds ter beschikking heeft.

Specifiek kunnen we de volgende type projecten ondersteunen:

 • Bijzondere initiatieven waar (jonge) cultuurmakers bij betrokken zijn die geen meerjarige subsidie krijgen; 
 • Muziek-, dans- en theaterproducties van met name jonge makers die in de nasleep van corona minder kans krijgen om op te treden;
 • De ondersteuning van bijzondere verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten;
 • Culturele projecten waar vluchtelingen, nieuwkomers en statushouders bij betrokken zijn;
 • Tijdelijke aanstellingen van juniorconservatoren (zzp-ers) bij kunstmusea zodat zij werkervaring kunnen opdoen;
 • Spoken-word producties;
 • Aanvragen van vrouwelijke beeldende kunstenaars.

Actuele voorbeelden van projecten die we kunnen ondersteunen zijn:

 • Senf Theaterpartners, Igone de Jongh, Amare en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag hebben het initiatief genomen om een gezelschap op te richten voor gevluchte Oekraïense dansers: The United Ukrainian Ballet Company. Om dansers het perspectief terug te geven en van trainingscontinuïteit te voorzien. 
 • Stichting Open Space Contemporary Art Museum organiseert de tentoonstelling OSCAM x Patta — (Let’s Be Honest:) Nobody’s Perfect. Gastcurator Lee Stuart (brand manager van Patta) heeft negen jonge kunstenaars uit verschillende disciplines gevraagd hun visie te geven op de grote vraagstukken van deze tijd waarin de wereld van beeldende kunst, mode en design zich op een kantelpunt bevindt. De betreffende kunstenaars zijn geselecteerd omdat zij allen een tegengeluid geven aan de nationale en internationale kunst- en museale scene.
 • Back is een korte documentaire over angst, oorlogstrauma en ontworteling van filmmaker Yazan Alrabe Alhasan. Alhasan is vijf jaar geleden uit Syrië naar Nederland gevlucht. In de film wordt de terugkerende en universele nachtmerrie getoond die veel Syriërs die hun thuisland ontvluchtten delen. De film gaat in september 2022 in première op het Nederlands Filmfestival als onderdeel van het programma De Ontmoeting, een ontwikkelingstraject voor nieuwe filmmakers.
 • De nieuwe muziektheaterproductie van Ensemble SeaSession: De zus van Frida Kahlo, is een muzikale familievoorstelling voor breed publiek. De 9 musici van Ensemble SeaSession, poppen-theatermaker Servaes Nelissen en animatiefilm-maker Sjeng Schupp maken een voorstelling over het land Mexico, zijn kleurrijke folklore en muziek, de omgang met de dood, kunstenaars als Frida Kahlo en pianola-componist Conlon Nancarrow, in een regie van Pieter Kramer. 
 • Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds is samen met Radio 4 een actie gestart om instrumenten in te zamelen voor professionele musici en muziekstudenten gevlucht uit Oekraïne en nu in Nederland, te helpen aan een instrument.

Hoe worden projecten door het Cultuurfonds geselecteerd?

Culturele instellingen met een ANBI status kunnen aanvragen indienen bij het Cultuurfonds. Aanvragen worden behandeld door expertcommissies tijdens de reguliere vergaderingen van het Cultuurfonds. Aanvragen kan via de richtlijnen op de website. Tijdens de vergaderingen worden projecten geselecteerd die worden gefinancierd vanuit het Lente Fonds. Het Lente Fonds is een CultuurFonds op Naam dat in 2021 speciaal is opgericht voor de opbrengsten van de AOW-acties.