Eenmalige Regeling Impuls Europese Tour 2022 verlengd

Het Cultuurfonds neemt een schaarste waar wat betreft de mogelijkheden om jong theater- en danstalent internationaal te kunnen positioneren. Waar Nederland ooit een lichtend voorbeeld was wat betreft vernieuwende podiumkunstvormen voor het buitenland en dit vernieuwende werk van Hollandse bodem regelmatig in het buitenland te zien was, stagneert deze uitwisseling door schaarste van middelen in eigen land en als gevolg van de reisbeperkingen door het Coronavirus. Ramen en deuren moeten weer worden opengezet; reizen moet – mits verantwoord - een impuls krijgen. De kruisbestuiving die ontstaat door jonge podiumkunstenaars naar het buitenland te sturen, zal de theatersector versterken.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Een (bescheiden) internationale tournee en/of coproductie met internationale speelbeurten, gemaakt door talent dat niet langer dan 5 jaar professioneel in de Nederlandse podiumkunstensector werkzaam is.

Waarvoor kan NIET worden aangevraagd?

Theater- of dansproducties die in het buitenland worden gemaakt.

Wie kan er aanvragen?

 • Instellingen met voornaamste focus op talentontwikkeling op gebied van theater en dans die stevig in het (inter)nationale veld zijn geworteld en derhalve een goed functionerend internationaal netwerk hebben.
 • Deze aanvrager is tevens hoofdproducent van de productie.

Criteria

 • De aanvraag kan een coproductie betreffen met (een) Europese partner(s), zolang de hoofdproducent (de aanvrager) in Nederland gevestigd is;
 • In Nederland zijn er tenminste 4 tot 8 speelbeurten, in het buitenland zijn tenminste 2 tot 4 speelbeurten tegen een redelijke uitkoopsom gegarandeerd. Een zo uitgebreid mogelijke tournee in binnen- en buiteland geniet uiteraard de voorkeur;
 • Verantwoord reizen wordt aangemoedigd: het strekt tot aanbeveling als de aanvrager nadenkt over de omvang van de tour (wat betreft wijze van reizen, volume van decors en het aantal personen), opdat de ecologische voetafdruk niet groter is dan noodzakelijk en wordt nagedacht over de nog altijd geldende corona-beperkingen in eigen land en de ons omringende landen.
 • De maker wordt conform de CAO Toneel en Dans betaald.
 • De regeling is een eenmalig initiatief.

De aanvraagprocedure omvat:

 • Een beschrijving van de opzet van de (co)productie van maximaal drie A4 met daarin:
  • Beknopte uiteenzetting van het artistiek concept;
  • Korte reflectie op de relevantie van het project in het Nederlandse en Europese kunstenveld;
  • Beschrijving van de betrokken Europese partner(s), plus de reden van hun betrokkenheid;
  • Speellijst plus schatting van het beoogt publieksbereik in binnen- en buitenland;
 • Een gespecificeerde begroting met toelichting;
 • Een beknopte cv van de maker(s) en een korte schets van de aanvragende instelling.

Budget

 • Per project geldt een maximum aan te vragen bedrag van € 10.000 euro.
 • Per aanvrager kunnen maximaal 2 projecten worden ingediend.
 • Na afloop van de tournee kan een betaalverzoek worden ingediend vergezeld van een kort reflecterend verslag, waarin wordt ingegaan op de internationale samenwerking en het publieksbereik.

Indientermijn en -wijze, aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend voor 29 augustus 2022. 10 november worden de aanvragen behandeld.

Download hier het aanvraagformulier

Vragen en nadere informatie

Jan Vos, adviesmedewerker Theater, Dans & Film 020-5206144 of j.vos@cultuurfonds.nl.