Partners & samenwerkingen

Jaarlijks ontvangt het Prins Bernhard Cultuurfonds een grote bijdrage van de BankGiro Loterij en Nederlandse Loterij. Op het gebied van monumentenzorg wordt er samengewerkt met Fonds 1818. Samen met het VSBfonds en de VandenEnde Foundation ondersteunt het Cultuurfonds projecten via het Blockbusterfonds. 

Deelnemers aan de BankGiro Loterij kunnen speciaal meespelen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De helft van de inleg komt dan ten goede aan het werk van het Cultuurfonds. Bel daarvoor de BankGiro Loterij op 0900 - 300 1600.  Nieuwe deelnemers van de BankGiro Loterij kunnen meteen geoormerkte loten kopen.  

BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij draagt ieder jaar de helft van haar opbrengst af aan goede doelen, waaronder het Cultuurfonds, dat een vast percentage krijgt om te gebruiken voor de activiteiten in het algemeen.

Nederlandse Loterij

De Lotto stelt sinds de oprichting in 1974 een deel van zijn inkomsten ter beschikking aan Nederlandse sportorganisaties en goede doelen, waaronder het Cultuurfonds. In 2016 is De Lotto met de Staatsloterij opgegaan in een nieuw bedrijf: Nederlandse Loterij.

Fonds 1818

Fonds 1818 is een regionaal vermogensfonds dat donaties en leningen verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Het fonds wil daarmee bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. 

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is een samenwerking van het Cultuurfonds met de VandenEnde Foundation, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.