Historische Buitenplaatsen en Kastelen

Stoere kastelen en frêle buitenplaatsen met lommerrijke bomenlanen, grachten en waterpartijen. Ze zijn vaak gebouwd in tijden van oorlog of overvloed. Er is veel te beleven in de kastelen en landhuizen in ons land door hun bijzondere collecties met hemelbedden, balzalen, bibliotheken, meubels en schilderijen, en prachtige tuinen.

Voor het reilen en zeilen is een groot leger van enthousiaste boenders, poetsers en deskundige herstellers nodig om deze collecties te bewaren en te tonen. Ook zijn er veel speciale (digitale) toepassingen nodig om de bijzondere verhalen door het publiek zelf te laten beleven. Met deze bedrijvigheid, binnen en buiten, zijn er jaarlijkse vele projecten die onze steun verdienen. Van het herstel van tafelzilver tot museale beleefprojecten; ze kunnen rekenen op een bijdrage. Dit dankzij een groeiend aantal enthousiaste schenkers zoals het Oldenaller Fonds, het Jongsma Restauratie Fonds en het Arcadië Fonds

Themafonds Kastelen en Historische Buitenplaatsen

Met het Themafonds Kastelen en Historische Buitenplaatsen worden projecten en restauraties van publiekstoegankelijke kastelen en buitenplaatsen ondersteunt. Dit fonds is net als het Oldenaller Fonds, het Jongsma Restauratie Fonds en het Arcadië Fonds één van de Fondsen op Naam van het Cultuurfonds. 

Voorwaarden aanvraag

Voor aanvragen bij Monumentenzorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
  • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
  • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
  • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

Voor een aanvraag voor historische buitenplaatsen en kastelen gelden deze aanvullende voorwaarden:

  • De historische buitenplaats of het kasteel is in bezit van een stichting, een vereniging of een familie-B.V. die verbonden is aan de Natuurschoonwet.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van een onderdeel van het monument, de historische tuin- of parkaanleg of een collectieonderdeel.
  • Bij de restauratie van objecten, die onderdeel zijn van historische collectie, dienen de objecten te zijn vastgelegd in een collectiebeschrijving en te worden tentoongesteld aan het publiek.
  • Zie hier de voorwaarden voor projecten op het gebied van erfgoededucatie.

Vraag aan

Voldoet jouw project aan de voorwaarden en wil je een aanvraag doen? Dat kan via ons aanvraagformulier!