Industrieel erfgoed

Monumentale stoomgemalen met mensenhoge stoomketels, ranke fabrieksschoorstenen, degelijke poldermolens, watertorens, fabrieksgebouwen, het zijn bijzondere objecten uit de industriële geschiedenis van Nederland.

Vele stichtingen met een grote achterban van vrijwilligers met enthousiaste techneuten, storytellers en aanpakkers zetten zich in om deze monumenten toegankelijk te houden voor het publiek en de vele bijzondere verhalen over het ontstaan van onze moderne maatschappij te vertellen. Met het Ted Schutten Fonds, het Fonds Industrieel Erfgoed en het Techniek in bedrijf Fonds kunnen we veel educatieve -en herstelprojecten (mede) mogelijk maken. 

Meer lezen over Fondsen op Naam? Dat kan op op de pagina over onze CultuurFondsen op Naam! 

Voorwaarden aanvraag

Voor aanvragen bij Monumentenzorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
  • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
  • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
  • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

Voor een aanvraag voor industrieel erfgoed gelden deze aanvullende voorwaarden:

Vraag aan

Voldoet jouw project aan de voorwaarden en wil je een aanvraag doen? Dat kan via ons aanvraagformulier!