Mobiel erfgoed

Rijdend, rollend, vliegend en varend. Te land, ter zee en in de lucht. Trein, bus, vliegtuig, tram, koets, rijtuig en schip. Het mobiel erfgoed, dat niet alleen iets zegt over het vervoer maar ook een beeld geeft van het leven van toen, is onderdeel van onze geschiedenis. Voor het behoud van dit erfgoed zijn eeuwenoude en bijzondere ambachten nodig.

Door het ontbreken van vaste rijkssubsidies dragen de betrokken vrijwilligers van het mobiel erfgoed vaak grotendeels de lasten voor het in stand houden van deze voertuigen. 

Restauratie en educatie

Het Cultuurfonds steunt daarom deze aanvragers met bijdragen voor restauratie en educatieve projecten. Dit gebeurt onder meer vanuit speciale fondsen op naam, zoals het Cornelis Fop Smit Fonds en het Appie Baantjer Fonds

Appie Baantjer Fonds

Laatstgenoemde kennen we natuurlijk als de auteur van een reeks bekende detectiveromans met in de hoofdrol detective De Cock (met c.o.c.k.). Maar Appie Baantjer was niet alleen gefascineerd door de misdaad. Als kind was hij al gegrepen door stoomlocomotieven. Reden voor hem om bij leven al een CultuurFonds op Naam in te stellen voor het behoud van rollend materieel.

Stoomlocomotief ‘Bello’, die zijn bijnaam ontleent aan het belletje waarmee hij begin 1900 de Nederlandse dorpskernen doorkruiste

Voorwaarden aanvraag

  • Het monument (object of het landschap) heeft een aantoonbare bijzondere cultuurhistorische waarde en staat als monument geregistreerd;
  • De aanvragers dienen een aantoonbaar draagvlak te hebben met een actieve achterban van leden, donateurs en vrijwilligers.
  • Het monument (object of het landschap) is toegankelijk of heeft een mate van openstelling voor publiek;
  • De aanvrager is in bezit van een stichting, een vereniging of een kerkelijke organisatie die het beheer en behoud van het gebouw als doelstelling heeft.
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratiekosten van het monument, de objectonderdelen of de kosten voor de vaste educatieve presentatie van het monument of de collectie.

Voor een aanvraag voor mobiel erfgoed gelden deze aanvullende voorwaarden:

Vraag aan

Voldoet jouw project aan de voorwaarden en wil je een aanvraag doen? Dat kan via ons aanvraagformulier!