Buurtcultuurfonds Stadlander

Buurtcultuurfonds Stadlander is een fonds op naam van woningstichting Stadlander bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Doel van dit fonds is het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in het werkgebied waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom.

Iedereen mag hiertoe ideeën aandragen. Huurders, eigenwoningbezitters, kunstenaars, medewerkers van Stadlander en andere samenwerkende organisaties, stichtingen. De voorwaarden zijn dat het plaatsvindt in een wijk of buurt waar Stadlander actief is en dat de bewoners aldaar betrokken worden in de kunst- of cultuuractiviteit. Voorstellen met betrekking tot sportactiviteiten en educatie worden niet gehonoreerd.

Lees meer op de website van Stadlander.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Buurtcultuurfonds Stadlander gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten