Cultuurfonds Hattem

Cultuurfonds Hattem

Levert u ook een bijdrage aan cultuur in Hattem?

Het werven van fondsen voor cultuur en natuur en samenlevingsverbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren. 

Het gaat dan om projecten waarvan redelijkerwijze niet verwacht mag worden, dat de overheid of andere instellingen daar financiële middelen voor ter beschikking stellen.

Geniet u ook zo van de cultuur en de natuur in Hattem? Zou u meer willen doen om deze te laten floreren? Dat kan nu door vriend te worden van het speciale Cultuurfonds Hattem! Het fonds ondersteunt bijzondere initiatieven, natuurprojecten en culturele bijeenkomsten bij u in de buurt.

Hattem is een prachtige stad, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Volgens het blad Elsevier behoort Hattem zelfs tot de topplaatsen in Nederland. En dat moet zo blijven!

Met een overheid die zich steeds meer op haar kerntaken richt en de opkomst van de participatiemaatschappij, is het aan inwoners om Hattem ‘future proof’ te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige generaties.

Over het fonds

“Het Cultuurfonds Hattem stelt zich ten doel middelen te verwerven om deze ter beschikking te stellen aan cultuur en natuur bevorderende, alsmede samenleving-verbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren. Eén en ander voor zover van de overheid en/of andere instanties redelijkerwijze niet verwacht mag worden, dat zij daarvoor financiële middelen ter beschikking stellen”.

Het Cultuurfonds Hattem wordt een CultuurFonds op Naam onder beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een Algemeen Nut Beogende Instelling (kortweg ANBI), waardoor uw schenkingen onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens is het Cultuurfonds vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Vriend worden?

Van harte hopen wij dat u ons initiatief wilt steunen en dat het Cultuurfonds Hattem tot in lengte van jaren een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de (culturele) ontwikkeling van stad Hattem om er te wonen, te werken en te recreëren.

U kunt vriend worden door:

  1. een schenking van tenminste € 100 per jaar en/of
  2. een periodieke schenking van tenminste € 100 per jaar gedurende vijf jaar of meer;
  3. een bedrag te legateren in uw testament of het fonds enig erfgenaam te maken.

U kunt een bijdrage aan het Cultuurfonds Hattem overmaken via het online donatieplatform van het Prins Bernhard Cultuurfonds of een periodieke schenking via onze geefmodule op deze website.

Als vriend van het fonds wordt u via Club van vrienden betrokken bij het beleid en regelmatig op de hoogte gehouden.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Cultuurfonds Hattem gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten