Cultuurfonds Stichtse Vecht

Dit fonds faciliteert culturele initiatieven voor en door inwoners van Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van de samenleving, lokale identiteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners en bezoekers van Stichtse Vecht. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht.
Cultuurfonds Stichtse Vecht

Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is een samenwerking tussen de Gemeente Stichtse Vecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het doel van het fonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Kortom een fonds van én voor de inwoners van Stichtse Vecht! 

Geven aan Stichtse Vecht

Cultuurfonds Stichtse Vecht is een fonds van en voor cultuur in Stichtse Vecht, met bijdragen van het bedrijfsleven, particulieren en vermogensfondsen. Personen en bedrijven kunnen een gift doen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Schenken is fiscaal extra voordelig: vaak is meer dan de helft van de gift aftrekbaar van de belasting. Zelf doneren aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht? Neem voor meer informatie contact op met Menno Tummers. 

Ook kunt u zich aansluiten bij Patronen Stichtse Vecht, een vorm van collectief mecenaat waarin cultureel geïnteresseerde, gelijkgestemde inwoners van Stichtse Vecht niet alleen onmisbare financiële steun geven aan het culturele leven in de gemeente, maar ook persoonlijk meer betrokken bij raken bij het fonds,

Het Fonds op Naam is een aantrekkelijke charity-partner. Zo haalt de loterij van de Vechtstreek Classic Rally in 2017 zo'n €4.000 op voor Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Aanvraag indienen

Alle culturele organisaties in Stichtse Vecht die een cultureel initiatief nemen, zoals het organiseren van een concert, tentoonstelling, festival of educatieproject kunnen een bijdrage aanvragen uit het Cultuurfonds Stichtse Vecht. 

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor cultuur(uitingen) en activiteiten kunnen het hele jaar worden ingediend. Het Cultuurfonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. De inzendtermijnen en vergaderdata kun u hier vinden.

Lees de richtlijnen van het Cultuurfonds Stichtse Vecht en beoordeel of uw project in aanmerking komt voor ondersteuning. Als u in aanmerking komt voor ondersteuning, kunt u beginnen met het invullen van het online aanvraagformulier

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Cultuurfonds Stichtse Vecht gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten