Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds

Een kunstenfonds dat erop gefocust is om monumentenzorg in Amsterdam, met een voorkeur voor gevels en bijbehorende ornamenten, te stimuleren.
Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds

Het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds is in 2016 in het leven geroepen door Gay Lee Oen, dochter van Edith Oen-Oei. Het eerste project waaraan het fonds bijdraagt is de restauratie van de gevelornamenten van het Huis met de Hoofden.

Foto: Gay Lee Oen

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten