Faber Halbertsma Group Fund

Het financieel ondersteunen van natuurbehoud. Speciale aandacht gaat uit naar (internationale) projecten gericht op het stimuleren van biodiversiteit, stikstofreductie, duurzame bosbouw en de verbetering van natuurwaarden, waarbij hout een verbindend element vormt.
Faber Halbertsma Group Fund

Faber Halbertsma Group is marktleider in Europa op het gebied van geïntegreerde, full-service poolingdiensten en productie van houten pallets en kisten. Het Nederlandse familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1891 is een exponent van de circulaire economie. Het bedrijf stimuleert recuperatie, herstel en continu hergebruik van gestandaardiseerde pallets en boxen in efficiënte en duurzame poolingsystemen. Faber Halbertsma Group ondersteunt ecologisch verantwoorde bosbouw en produceert en repareert per jaar meer dan 20 miljoen pallets en boxen van gecertificeerd hout. 

Faber Halbertsma Group heeft in het verleden diverse maatschappelijke doelen ondersteund zoals de Nationale Boomfeestdag en geeft via een eigen CultuurFonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds vorm aan het strategisch donatiebeleid en MVO.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Faber Halbertsma Group Fund gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten