Fonds Kindercultuurfonds

Het financieel ondersteunen van projecten die beeldende kunst en podiumkunsten onder de aandacht brengen van kinderen. Door middel van deelname aan educatieve projecten, museumbezoek, het bijwonen van theatervoorstellingen en concerten.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Het Fonds Kindercultuurfonds is ingesteld door een voormalig ondernemersechtpaar. Vanuit de opbrengsten van de door hen verkochte onderneming willen zij iets teruggeven aan de maatschappij. Zij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, en leren kijken. Dit fonds ondersteunt projecten die beeldende kunst en podiumkunsten onder de aandacht brengen van kinderen. Bijvoorbeeld: deelname aan educatieve projecten, museumbezoek, en ook het bijwonen van theatervoorstellingen en concerten.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten