Harry Wich Fonds

Met het Harry Wich stipendium krijgt een talentvolle, nieuwsgierige, avontuurlijke student met gevoel voor theater, de kans een jaar in het buitenland zijn studie aanvullend te verrijken.
Harry Wich Fonds

Het Harry Wich Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan Harry Wich - theatervormgever en schilder - door zijn weduwe Dorine de Vos. De eerste uitreiking van het Harry Wich Stipendium is een fragment in de film De Moderne Mecenas:

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Harry Wich Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten