Reinbert de Leeuw Fonds

Het financieel ondersteunen van bijzondere producties op het terrein van de hedendaagse gecomponeerde muziek. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van in de hedendaagse muziek gespecialiseerde ensembles die voor de uitvoering van (relatief) nieuw werk een extra investering moeten doen, en die, zoveel mogelijk in samenspraak met de componist, bijdragen aan de opbouw van nieuw repertoire.
Reinbert de Leeuw Fonds

De doelstelling van het fonds is het financieel ondersteunen van bijzondere producties op het terrein van de hedendaagse gecomponeerde muziek. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van in de hedendaagse muziek gespecialiseerde ensembles die voor de uitvoering van (relatief) nieuw werk een extra investering moeten doen, en die, zoveel mogelijk in samenspraak met de componist, bijdragen aan de opbouw van nieuw repertoire.

Het startkapitaal van 75.000 euro in dit fonds komt van de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs aan Reinbert de Leeuw.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Reinbert de Leeuw Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten