's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers

's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.

Historie

De ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging, opgericht in 1854 en geliquideerd in 2018 heeft in 1942 de Stichting ’s-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers opgericht. 

Het begrip boekhandel in de naam van de stichting moet worden opgevat in 19de-eeuwse betekenis. Onder “boekhandel” werden destijds namelijk alle activiteiten begrepen die te maken hadden met productie en verkoop van het boek. Een boekhandelaar was in de 19de eeuw ook drukker, uitgever, antiquaar en grossier. Later werden dit aparte vakgebieden.  

In 1942 en de daaropvolgende jaren was er nauwelijks een vangnet of ondersteuning voor personen, die door omstandigheden buiten hun schuld in financiële moeilijkheden kwamen te verkeren. Geleidelijk aan kwamen er meer sociale voorzieningen van overheidswege en in de 70-er jaren van de vorige eeuw hoefden de leden van de vereniging boven hun jaarlijkse contributie geen toeslag meer te betalen ten behoeve van het ondersteuningsfonds. Door beleggingen en spaarrente kon het fonds vervolgens groeien terwijl er nog maar incidenteel een beroep op werd gedaan door steunvragers, die aan de omschrijving van de doelstelling in de statuten voldeden. 

In 1995 zijn de statuten aangepast naar ondersteuning van projecten en activiteiten verband houdende met boeken en leesbevordering.  

Na de opheffing van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging is de Stichting omgezet in een Fonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Projecten

's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten