Themafonds Digitalisering Collecties Groningen

Het digitaal vastleggen van (een selectie van) de Collectie Groningen met goede foto’s en voldoende contextinformatie en deze te plaatsen op een gemeenschappelijk Digitaal Museum.

Uit het Themafonds Digitalisering Collecties Groningen kan worden bijgedragen aan de digitalisering van delen van de museale collecties die hierdoor ontsloten worden voor een breed publiek, op een voor het publiek aansprekende manier. Dit fonds is bestemd voor collectiebeherende instellingen in de provincie Groningen, Stad en Ommeland.

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen.

Het Themafonds Digitalisering Collecties Groningen wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Groningen, het J.B Scholtenfonds, Stichting Beringer Hazewinkel en vier Rabobank Coöperatiefondsen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, dat het themafonds beheert.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten