Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Dit fonds ondersteunde van 2018 t/m 2021 collectie beherende erfgoedinstellingen bij het digitaal ontsluiten van hun collecties. Het doel was om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Aanvragen en afrekeningen
Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend bij dit themafonds. Voor de reeds toegekende projecten blijven de oude voorwaarden van kracht. Binnen twee jaar na toekenning van de bijdrage, dienen de instellingen een eindafrekening in te zenden. Kijk voor meer informatie naar de Voorwaarden voor financiële afwikkeling provinciale afdelingen.

Samenwerking provincie en Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland maakte onderdeel uit van het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland, een samenwerking op initiatief van provincie Zuid-Holland. Het programma werd uitgevoerd met de provincie en het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Bekijk de laatste Nieuwsbrief over het digitaliseringsproject op de site van Provincie Zuid-Holland.

Voor advies en hulp op het gebied van digitalisering kunt u nog steeds terecht bij het Steunpunt Digitalisering Cultureel Erfgoedcollecties Zuid-Holland.

Nieuwe richtlijn digitalisering

Per 1 januari 2022 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland ter vervanging van het themafonds een nieuwe richtlijn digitalisering opgenomen in haar reguliere Aanvullende richtlijnen Zuid-Holland.

Dat betekent dat de aandacht en steun voor digitalisering blijft behouden, al wordt deze steun wel minder omdat aanvragen nu via het reguliere loket van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland worden afgehandeld en dus ook moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden.

Nieuwe aanvraag digitalisering indienen?

Zie voor meer informatie over de richtlijn digitalisering en de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag, het nieuwsbericht.

Het programma 'Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland' is door de provincie Zuid-Holland opgezet in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland om de digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties te ondersteunen, te professionaliseren en te promoten. 

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten