Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Dit fonds ondersteunt Zuid-Hollandse instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Aanvragen
Bekijk eerst de specifieke voorwaarden van het digitaliseringsproject. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland maakt onderdeel uit van het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland.

Voor het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland heeft provincie Zuid-Holland voor 2021 opnieuw een bijdrage toegekend van € 50.000. Dit bedrag is door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland verhoogd met € 25.000. Het totale budget van € 75.000 is bestemd voor nieuwe digitaliseringsprojecten van collectie beherende erfgoedinstellingen.

Een collectie beherende instelling kan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland een aanvraag indienen voor de inhuur van professionele ondersteuning en/of de aanschaf van apparatuur ten behoeve van de digitalisering van de collectie.

De aanvragen worden maandelijks afgehandeld m.u.v. 1 januari en 1 augustus. Voor het indienen van de aanvraag moet het project voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Verder vult u het reguliere aanvraagformulier in en volgt u de reguliere aanvraagprocedure.

Bekijk ook de andere onderdelen van het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en de Nieuwsbrieven over het digitaliseringsproject op de site van Provincie Zuid-Holland.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten