Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Dit fonds ondersteunt Zuid-Hollandse instellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Aanvragen
Bekijk eerst de richtlijnen van het digitaliseringsproject. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten