Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

Dit fonds ondersteunt Zuid-Hollandse erfgoedinstellingen bij het digitaal openstellen van hun collecties. Het doel is om nieuwe verbindingen aan te gaan met doelgroepen die anders wat verder van de instellingen af staan.

Aanvragen
Bekijk eerst de specifieke voorwaarden van het digitaliseringsproject. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag digitalisering bij het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, zie de praktische handleiding. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland maakt onderdeel uit van het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland.

Voor het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland heeft provincie Zuid-Holland voor 2021 opnieuw een bijdrage toegekend van € 50.000. Dit bedrag is door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland verhoogd met € 25.000. Het totale budget van € 75.000 is bestemd voor nieuwe digitaliseringsprojecten van collectie beherende erfgoedinstellingen.

Een collectie beherende erfgoedinstelling kan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland een aanvraag indienen voor de inhuur van professionele ondersteuning en/of de aanschaf van apparatuur ten behoeve van de digitalisering van de collectie.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden waarvoor een financiële bijdrage kan worden aangevraagd:

  • Aanschaf van een collectieregistratiesysteem, scanner, fototoestel, computer/laptop.
  • Inhuur extern deskundigen.
  • Digitalisering door vrijwilligers die begeleid worden door externe partij.
  • Digitaliseren van documenten, foto’s, films, kledingstukken, objecten, etiketten, grenspalen etc.
  • Digitalisering van dia’s als onderdeel van een bijzondere collectie digitaliseren fotoarchief (schenking) of beeldbank.
  • Het online plaatsen van de collectie en verhalen.
  • Digitaliseren van een catalogus.

De aanvragen voor 2021 worden maandelijks afgehandeld (met uitzondering van 1 januari en 1 augustus). Voor het indienen van de aanvraag moet het project voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Verder vult u het reguliere aanvraagformulier in en volgt u de reguliere aanvraagprocedure. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag digitalisering, zie de praktische handleiding.

Bekijk ook de andere onderdelen van het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en de Nieuwsbrieven over het digitaliseringsproject op de site van Provincie Zuid-Holland.

Voor advies, hulp en deelname aan (online) cursussen kunt u terecht bij het Steunpunt Digitalisering Cultureel Erfgoedcollecties Zuid-HollandKijk hier  voor de data van het cursusprogramma digitalisering cultureel erfgoed in 2021 voor het behalen van het verplichte certificaat.

Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en maakt onderdeel uit het programma 'Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland'. Dit programma is door de provincie Zuid-Holland opgezet in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland om de digitale beschikbaarheid van erfgoedcollecties te ondersteunen, te professionaliseren en te promoten.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten