Themafonds Surinaams Erfgoed

Suriname heeft tal van prachtige monumentale panden. Helaas verkeren sommigen daarvan in slechte staat. Daarom hebben Stadsherstel Suriname, Stadsherstel Amsterdam en het Cultuurfonds de krachten gebundeld en in 2018 Themafonds Surinaams Erfgoed opgericht. Zo redden we samen Surinaams erfgoed!
Themafonds Surinaams Erfgoed
Fotocredits:
De kathedrale pastorie: een unieke, volledig houten kerk die dankzij Themafonds Surinaams Erfgoed elke twee jaar de nodige verfbeurt krijgt

Waarom is het opknappen van Surinaams erfgoed belangrijk?

Geschiedenis wordt deels verteld door de historische gebouwen van het land. Erfgoed is onmisbaar voor de ontwikkeling van historisch besef. De panden die worden opgeknapt, hebben stuk voor stuk een bijzondere geschiedenis of functie die iets vertellen over het gedeelde verleden van Suriname en Nederland.

Suriname kent veel bedreigde monumentale panden die in slechte staat verkeren. Financiële steun is hard nodig om panden aan te kopen en te restaureren. Door de slechte economische omstandigheden is de hulp van het Surinaamse bedrijfsleven en particulieren beperkt. De drie partijen verbinden zich sinds 2018 daarom met dit speciale fonds om het herstel van gebouwd Surinaams erfgoed te gaan ondersteunen.

Doe mee! Jouw bijdrage is het dubbele waard

Wil je ook een steentje bijdragen om samen Surinaams erfgoed toekomstbestendig te maken? Dat kan op Themafonds Surinaams Erfgoed. Het streefbedrag vanuit donaties is 40.000 euro. Zodra dit doel is bereikt, zal het Cultuurfonds dit bedrag verdubbelen naar 80.000 euro.

Het Themafonds Surinaams Erfgoed ondersteunt momenteel zes bijzondere restauratieprojecten van historische panden in Suriname. Bekijk hoeveel van het streefbedrag er al is opgehaald en lees meer over de bijzondere Surinaamse panden die we helpen opknappen. Met jouw bijdrage worden de restauratiebijdragen verdubbeld! Hier volgt alvast een van de zes restauratieprojecten.

De Noorderstadskerk

De Noorderstadskerk werd in 1906 gebouwd samen met de nabijgelegen pastorie en de zondagsschool. De kerk is 13 meter breed en valt op door de markante spitse vorm van de toren, die maar liefst 25 meter hoog is. De tegenhanger van de Noorderstadskerk was de Zuiderstadskerk. Deze kerk is in de jaren ‘80 gesloopt.

In het najaar van 2019 heeft de kerk bliksemschade opgelopen. Enkele rabatplanken en steunbalken zijn versplinterd geraakt. Ook zijn enkele leien losgeraakt. De toren van de kerk helt al enkele jaren en zal worden rechtgezet. De kerk is nog steeds in bezit van de Evangelische Broedergemeenschap.

Kennisdeling: Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt al ruim 60 jaar monumenten en beeldbepalende panden door deze zorgvuldig te restaureren en hierna een passende bestemming te geven en te verhuren. Deze jarenlange kennis wordt ook met Stadsherstel Suriname gedeeld om historische panden te restaureren in Suriname.

Unieke gebouwen: Stadsherstel Suriname

Stadsherstel Suriname heeft het doel om de unieke gebouwen van Suriname te behouden en richt zich behalve op monumenten, ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad. Er zijn door hen al vier panden gered en gerestaureerd in Paramaribo.

Gedeeld verleden: Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren restauraties van bijzondere gebouwen van erfgoed met een gedeeld Nederlands verleden in het buitenland. Op dit moment wordt naast de Noorderstadskerk o.a. gewerkt aan de noodzakelijke restauratie van het pand Prinsessestraat 47 in Paramaribo.

Onlangs steunde het fonds met € 10.000 de restauratie van een kerkorgel in de Lutherse kerk in Paramaribo. In 2012 werd de restauratie van Huize Berkenveld (Julianastraat 56 in Paramaribo) met €10.000 ondersteund.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Themafonds Surinaams Erfgoed gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten