Themafonds Surinaams Erfgoed

Stadsherstel Amsterdam, Stadsherstel Suriname en het Cultuurfonds brengen elk hun specifieke expertise in voor dit speciale fonds voor restauratieprojecten van historische panden in Suriname. Zo redden we samen Surinaams erfgoed!
Themafonds Surinaams Erfgoed
Fotocredits:
In 2012 werd de restauratie van Huize Berkenveld (Julianastraat 56 in Paramaribo) met € 10.000 ondersteund.

Suriname kent veel bedreigde monumentale panden die in slechte staat verkeren. Financiële steun is hard nodig om panden aan te kopen en te restaureren. Door de slechte economische omstandigheden is de hulp van het Surinaamse bedrijfsleven en particulieren beperkt. De drie partijen verbinden zich sinds vorig jaar daarom met dit speciale fonds om het herstel van gebouwd Surinaams erfgoed te gaan ondersteunen.

Kennisdeling
Stadsherstel Amsterdam redt al ruim 60 jaar monumenten en beeldbepalende panden door deze zorgvuldig te restaureren en hierna een passende bestemming te geven en te verhuren. Deze jarenlange kennis wordt ook met Stadsherstel Suriname gedeeld om historische panden te restaureren in Suriname.

Unieke gebouwen
Stadsherstel Suriname heeft het doel om de unieke gebouwen van Suriname te behouden en richt zich behalve op monumenten, ook op karakteristieke historische gebouwen zonder monumentenstatus die wel beeldondersteunend zijn in de oude binnenstad. Er zijn door hen al vier panden gered en gerestaureerd in Paramaribo. 

Gedeeld verleden
Het Cultuurfonds ondersteunt al jaren restauraties van bijzondere gebouwen van erfgoed met een gedeeld Nederlands verleden in het buitenland. Onlangs steunde het fonds met € 10.000 de restauratie van een kerkorgel in de Lutherse kerk in Paramaribo. In 2012 werd de restauratie van Huize Berkenveld (Julianastraat 56 in Paramaribo) met € 10.000 ondersteund. Onlangs is er gestart met de noodzakelijke restauratie van het pand Prinsessestraat 47 in Paramaribo.

Doe mee!
Wilt u ook bijdragen aan Themafonds Surinaams Erfgoed

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten