VN Decennium Fonds Cultuur

Speciaal voor projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Let op: Het budget van het VN Decennium Fonds is volledig besteed. Er kan niet meer voor worden aangevraagd.

Het Fonds richt zich met name op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst - met de Nederlandse samenleving én onderling op basis van gelijkwaardigheid.

Speerpunten zijn het vergroten van de kennis over of de bewustwording van slavernij-, koloniale en migratiegeschiedenis, het erfgoed en de culturen van mensen van Afrikaanse afkomst, het effect van vooroordelen en racisme in onze samenleving of de weerbaarheid van Afrikaanse gemeenschappen.

Het initiatief vloeit voort uit een initiatief van de Verenigde Naties die de periode 2015 tot 2024 uit hebben geroepen tot ‘the International Decade for people of African Descent’.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Oranje Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds slaan de handen ineen voor de Nederlandse invulling van de VN Decade. Beide fondsen beheren elk een specifiek fonds op naam waaruit projecten kunnen worden ondersteund die betrekking hebben op de doelstelling van de VN Decade: Bij het Oranje Fonds is het VN Decennium Fonds Sociaal ingesteld en bij het Prins Bernhard Cultuurfonds het VN Decennium Fonds Cultuur

Zo steunen we maatschappelijk initiatief dat verbinding in de Nederlandse samenleving tot stand brengt, bijdraagt aan bewustwording van anti-zwart racisme, en stereotypering en vooroordelen tegengaat.

Met dit Fonds levert het Cultuurfonds een zichtbare en herkenbare bijdrage aan deze actuele thematiek. De doelstellingen sluiten goed aan bij de oorspronkelijke missie van het Cultuurfonds van net na de Tweede Wereldoorlog: “Het bevorderen van cultuur om de weerbaarheid van en de sociale cohesie binnen de samenleving te versterken.”

Stichting Ocan begeleidt initiatieven bij het indienen van aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ocan ondersteunt organisaties en mensen uit de Afrikaanse gemeenschappen bij de uitvoering van maatschappelijke initiatieven. Zo wordt de impact van de projecten nog groter. 

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het VN Decennium Fonds Cultuur gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten