Geef richting aan uw gift

Is er binnen cultuur of natuur een specifiek onderwerp dat u bijzonder na aan het hart ligt? En wilt u daar een bijdrage aan leveren, in middelen én betrokkenheid. Dan zijn er diverse geefmogelijkheden bij het Cultuurfonds waarmee u een bijdrage kunt leveren. Keuze is mogelijk. Denk aan geven aan een specifiek werkterrein of een bestaand CultuurFonds op Naam. Het is mogelijk om vanaf € 1.000 te schenken aan een bestaand Cultuurfonds op Naam. Zo kunt u kiezen voor een fonds dat bijvoorbeeld actief is in uw eigen regio of een werkterrein ondersteunt waar u affiniteit mee heeft. Wilt u schenken aan een specifiek fonds, gebruik dan de geefmodule. Boven een bedrag van € 1.000 kunt u het gewenste Cultuurfonds op Naam selecteren. 

Op onze website kunt u alle CultuurFondsen op Naam vinden.

CultuurFonds op Naam instellen

Sommige schenkers kiezen voor een eigen fonds op naam. Dat kan bij en/of na leven. U kunt bij het Cultuurfonds uw eigen fonds instellen, met een eigen doel dat varieert van ondersteuning van een werkterrein of regio tot een specifiek doel zonder dat u daar een aparte stichting voor hoeft op te zetten. Dat scheelt tijd, geld, administratie, beheer en u hoeft geen bestuur te benoemen. De ANBI-wetgeving stelt strenge eisen aan stichtingen en vermogensfondsen. Wij nemen u al het werk en de zorg uit handen

Wilt u meer weten over het instellen van een fonds op naam?