Geefkringen

Samen met anderen een bijdrage leveren aan cultuur kan ook. Samen met een groep vrienden of gevormd rond een bepaald thema. Zo kunnen ook business clubs of verenigingen het initiatief nemen om een specifiek onderwerp te ondersteunen of om voor een bepaalde regio iets te betekenen.

Aansluiten?

U kunt zich ook aansluiten bij de geefkringen die het Cultuurfonds zelf initieert, zoals Jong Mecenaat, een fonds van een nieuwe generatie schenkers die samen bijzondere projecten ondersteunt, en Mokums Mecenaat, om samen kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad te ondersteunen. Bewoners van de provincie Groningen initieerden Grunneger Dieverdoatsie: een fonds van bewoners en andere betrokkenen die samen bijzondere culturele initiatieven in de stad en Ommelanden ondersteunen.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Stijn de Koning!

Stijn de Koning
Voor vragen, neem contact op met:
Stijn de Koning
Adviseur Schenken en Geefkringen
+31 6 83 66 13 72
s.dekoning@cultuurfonds.nl