Belastingvoordeel en periodiek schenken

Het Cultuurfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur en natuur. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Rekenmodule 
Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op onze handige rekenmodule.

Periodiek schenken
Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kunt u een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten. Door periodiek te schenken wordt uw gift namelijk volledig aftrekbaar. Dit kan via de geefmodule. U legt uw gift dan voor tenminste vijf jaar vast.

Extra voordeel met de multiplier 
De Geefwet maakt extra belastingvoordeel mogelijk door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van € 5.000 per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen.