Adviescommissie & vergaderdata

Adviescommissie 

Maria Grever voorzitter, hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam
Mirjam de Baar, vice-decaan Faculteit der Geesteswetenschappen / hoogleraar cultuurgeschiedenis Universiteit Leiden
Hans Gubbels, directeur Museumplein Limburg
Jaap Kooijman, universitair hoofddocent mediastudies Universiteit van Amsterdam
Ariela Netiv, directeur Erfgoed Leiden en Omstreken
Harry Tupan, directeur Drents Museum
Arja van Veldhuizen, directeur Stadsmuseum Woerden
Sandra van Voorst, universitair docent Nederlandse Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen

secretariaat: Romkje de Bildt

Vergaderdata

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
19 november17 september
Vergaderdata 2022Uiterste inleverdatum:
11 maart14 januari
10 juni8 april
16 september1 juli
2 december30 september