Adviescommissie & vergaderdata

Adviescommissie 

Mevrouw prof. dr. M.C.R. (Maria) Grever, (voorzitter), hoogleraar Theorie en Methoden van de Geschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam
Mevrouw prof. dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar, vice-decaan Faculteit der Geesteswetenschappen / hoogleraar cultuurgeschiedenis Universiteit Leiden
De heer H. (Hans) Gubbels, directeur Museumplein Limburg
De heer dr. J.W. (Jaap) Kooijman, universitair hoofddocent mediastudies Universiteit van Amsterdam
Mevrouw drs. A. (Ariela) Netiv, directeur Erfgoed Leiden en Omstreken
De heer drs. H.R. (Harry) Tupan, directeur Drents Museum
Mevrouw drs. A.H. (Arja) van Veldhuizen, directeur Stadsmuseum Woerden
Mevrouw dr. S. (Sandra) van Voorst, universitair docent Nederlandse Taal en Cultuur Rijksuniversiteit Groningen

secretariaat: Mevrouw drs. R.N. (Romkje) de Bildt

Vergaderdata

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
5 maart15 januari
11 juni16 april
1 oktober9 juli
19 november17 september