Educatieprojecten

Wat voor projecten?

 Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt bij aan educatieve projecten die voor een breed publiek of een specifieke doelgroep, relevante kennis over de Nederlandse taal of geschiedenis ontsluiten en daarbij een duurzame en bruikbare toevoeging zijn op het al bestaande aanbod. Het gaat dan in het bijzonder om:

  • niet-regulier (les)materiaal voor gebruik binnen en buiten het onderwijs;
  • uitzonderlijke projecten door speciale samenwerkingsvormen en/of innovatieve technieken;
  • projecten gericht op bewustwording van het belang van geschiedenis of letteren.

Voorwaarden aanvraag educatieprojecten

Voor het aanvragen van een bijdrage voor educatieprojecten gelden naast de reguliere voorwaarden de volgende richtlijnen:

  • Een concreet educatieplan met daarin zowel de praktische aanpak als een reflectie op kerndoelen, doelgroep en meerwaarde van het project.
  • Aantoonbaar draagvlak bij scholen voor het te ontwikkelen lesmateriaal in het geval van gebruik binnen het onderwijs, toegelicht in een publiciteitsplan waarin de verspreiding van het lesmateriaal aan de orde komt.