Tentoonstellingen & herinrichtingen

Wat voor projecten?

Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt graag bij aan het mogelijk maken van bijzondere tentoonstellingen die qua uitzonderlijkheid de reguliere taken van een museum overstijgen. Hierbij valt te denken aan bijzondere samenwerkingen, kostbare buitenlandse bruiklenen of innovatieve educatieprogramma’s en/of randprogrammering.

Daarnaast ondersteunt het Cultuurfonds musea bij het herinrichten en vernieuwen van de vaste presentatie. Ook wanneer een museale instelling niet direct een landelijke bereik heeft, kan de aanvraag hiervoor worden ingediend bij het landelijk bureau, mits de begroting dit rechtvaardigt. Voor deze aanvragen werken we samen met de provinciale afdelingen van het fonds.

Voorwaarden aanvraag tentoonstelling

 Voor het aanvragen van een bijdrage voor een tijdelijke tentoonstelling gelden de volgende voorwaarden: 

 • De tentoonstelling heeft een landelijk bereik en de aanvraag is voorzien van een publicatieplan waaruit dit blijkt.
 • De tentoonstelling is uitzonderlijk en overstijgt qua schaal, thematiek of bereik de reguliere werkzaamheden van de aanvragende instelling.
 • De aanvraag is voorzien van een zo definitief mogelijke bruikleen-/objectenlijst met daarop:
  • afbeeldingen;
  • status van bruiklenen
 • Indien nodig is het mogelijk na het indienen van de aanvraag hiervan latere updates te sturen.
 • De maximale bijdrage voor een tijdelijke tentoonstelling bedraagt € 25.000.

Voorwaarden aanvraag herinrichting

Voor het aanvragen van een bijdrage voor een herinrichting gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag is voorzien van een zo actueel mogelijk tentoonstellingsconcept.
 • De aanvraag is voorzien van een zo definitief mogelijke objectenlijst.

We dragen niet bij aan nieuwbouw of verbouwing van bestaande museale ruimtes, enkel aan de (her)inrichting hiervan.