Grunneger Dieverdoatsie

In de provincie Groningen wonen veel cultuur- en natuurliefhebbers. Zij hebben nu een eigen geefkring bij het Cultuurfonds: Grunneger Dieverdoatsie.

Doel is om samen met bewoners en andere betrokkenen van de provincie Groningen bijzondere initiatieven op het gebied van cultuur en natuur te ondersteunen.

Unieke bijeenkomst

Meedoen betekent geven. Maar betekent ook aansluiting bij het netwerk van het Cultuurfonds. Elk jaar wordt u uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst in de provincie Groningen. Bovendien ontvangt u twee keer per jaar het Magazine van het Cultuurfonds.

Mathilde Stuyling de Lange
Voor vragen, neem contact op met:
Mathilde Stuyling de Lange
Adviseur mecenaat
020 520 6175
M.StuylingdeLange@cultuurfonds.nl

Meedoen van 250 euro per jaar

Met een gift vanaf 250 euro per jaar sluit u zich aan bij het Grunneger Dieverdoatsie Fonds. Met een periodieke schenkingsovereenkomst voor minimaal vijf jaar is de gift volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Projecten voor cultuur en natuur

Grunneger Dieverdoatsie is een vorm van collectief mecenaat. Het Cultuurfonds Groningen selecteert projecten en de leden van de geefkring bepalen samen waar hun gift naar toegaat. De projectportefeuille is zeer gevarieerd en op elk gebied zijn passende projecten, zoals voor podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren en natuur.