Grunneger Dieverdoatsie

In de provincie Groningen wonen veel cultuur- en natuurliefhebbers. Zij hebben nu een eigen geefkring bij het Prins Bernhard Cultuurfonds: Grunneger Dieverdoatsie Fonds .

Doel is om samen met bewoners en andere betrokkenen van de provincie Groningen bijzondere initiatieven op het gebied van cultuur en natuur te ondersteunen.

Projecten Cultuur en Natuur

Het 'Grunneger Dieverdoatsie' is een collectief mecenaat. Jaarlijks worden verschillende projecten geselecteerd door het Cultuurfonds Groningen. De leden van het fonds bepalen middels een stemming waar hun jaarlijkse gift naar toe gaat.

De projectportefeuille is zeer gevarieerd en op elk gebied zijn passende projecten te vinden, zoals:
- Podiumkunsten
- Beeldende Kunst
- Monumentenzorg
- Geschiedenis en Letteren
- Natuur

Unieke bijeenkomst

Meedoen betekent geven. Maar betekent ook aansluiting bij het netwerk van het Cultuurfonds. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een unieke bijeenkomsten in de provincie Groningen. Bovendien ontvangt u tweejaarlijks het Magazine van het Cultuurfonds.

Voor vragen, neem contact op met:
Mathilde Stuyling de Lange
Adviseur mecenaat
020 520 6175
M.StuylingdeLange@cultuurfonds.nl

Meedoen van 250 euro per jaar

Als individu sluit u zich met een jaarlijkse gift van minimaal  € 250 aan het Grunneger Dieverdoatsie Fonds. Door gebruik te maken van de periodieke schenkingsovereenkomst voor de duur van minimaal 5 jaar, is de gift volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.