Veelgestelde vragen

Waarom deze campagne?
Op dit moment staat duizenden makers en zzp’ers in de kunstsector het water aan de lippen: ze kunnen door de corona-maatregelen hun projecten niet of maar deels uitvoeren. Wij zijn blij dat Minister Van Engelshoven inmiddels 482 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor cultuur. Veel instellingen kunnen daar gebruik van maken, maar lang niet iedereen. Voor die cultuurmakers is nog veel geld nodig.

Zonder geld voor een oefenruimte, instrumenten, kostuums, materiaal of een geluidsinstallatie blijft het voor deze makers bij ideeën. En verarmt het culturele aanbod in Nederland. Daarom vragen we iedereen die van cultuur houdt om bij te dragen. Geef (net als de minister) om cultuur levend te houden. Zodat onze cultuurmakers ons blijven verrijken, verrassen en inspireren.

Wie is de initiatiefnemer?
De actie is een initiatief van het Cultuurfonds.

Bekende cultuurmakers als Jeangu Macrooy, Jord Knotter, Urmie Plein, Anton Corbijn, Micha Hamel, Janne Schra en Dolly Bellefleur ondersteunen de campagne. Hun gezichten en hun oproep om geld te doneren zijn op veel plekken in de media terug te zien onder de tag #houdcultuurlevend. 

Waar komt mijn geld terecht?
Het geld gaat naar projecten van cultuurmakers zodat zij voorstellingen kunnen maken, tentoonstellingen kunnen organiseren en concerten kunnen geven. Op die manier kan het publiek blijven genieten van cultuur.

Gaat het geld ook naar de boegbeelden van de actie?
De boegbeelden zijn zelf cultuurmakers. De nood in de sector zien zij dagelijks om zich heen, daarom zetten zij zich belangeloos hiervoor in. Ze geven de sector hiermee een gezicht; juist omdat zij er zelf middenin zitten, is hun oproep recht uit het hart.

Hoe kan ik mijn bijdrage overmaken?
Dat kan op drie manieren:

  • via de website houdcultuurlevend. De betaling wordt via iDeal betaald en geïncasseerd.
  • door rechtstreeks een bijdrage over te maken maken op NL07RABO0367377535 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds o.v.v. Cultuurmakers
  • door een eigen fondsenwervende actie te starten op Facebook. Zo roept u ook uw vrienden op om cultuur levend te houden! De giften die daar worden gedaan worden door Facebook geïnd via diverse betaalmogelijkheden en komen daarna bij ons terecht.

Is mijn gift aftrekbaar van de belasting?
Ja, echter voor eenmalige giften geldt beperkte aftrek. Globaal geldt dat gewone eenmalige giften kunnen worden afgetrokken voor dat deel dat boven de 1% van het verzamelinkomen uitkomt met een minimum van € 60, en tot een maximum van 10%. Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op onze handige rekenmodule.

Ik ben cultuurmaker en zit zonder inkomsten. Kan ik nu aanvragen?
Het Cultuurfonds kent geld toe op basis van een aanvraag voor een specifiek project of activiteit van een rechtspersoon (stichting/vereniging). Hiervoor kan gedurende het hele jaar een aanvraag worden ingediend via cultuurfonds.nl/aanvragen. Individuele makers kunnen terecht bij de mogelijkheden die de overheid hiervoor in het leven heeft geroepen (TOZO-regeling).

Ik ken een klein museum in nood, kunnen zij ook aanvragen?
Culturele instellingen kunnen altijd een aanvraag voor financiering doen bij het Cultuurfonds. De richtlijnen en procedure hiervoor staan op de website van het Cultuurfonds.

Wat kost deze actie jullie? Hoeveel geld blijft er aan de ‘strijkstok’ hangen?
Donaties en collectegelden worden door ons volledig besteed aan de ondersteuning van projecten. De kosten van de organisatie worden voor een groot deel betaald uit de opbrengsten op het eigen vermogen. De kosten van fondsenwerving worden niet uit donaties betaald.

Welke bedragen kan ik doneren?
Op de donatiepagina staan ingevulde bedragen van €25, €35 en € 100 , maar u kunt ook zelf het bedrag van uw donatie bepalen. U heeft tevens de keuze om een eenmalige of structurele gift te doen.

Kan ik kiezen naar welk deel van de cultuur mijn gift gaat?
Uw gift komt ten goede aan diverse projecten op het gebied van beeldende kunst, letteren, muziek, theater of film. U kunt hierbinnen geen voorkeur aangeven.

Hoe blijf ik op de hoogte van waar mijn geld naar toe gaat?
Dat kan via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van deze actie en leest u iedere maand over bijzondere voorstellingen, uitgaven en culturele gebeurtenissen. Aanmelden kan hier www.cultuurfonds.nl/nieuwsbrief.

Of volg ons op social media: Facebook, Twitter en Instagram.